اهمیت اذکار (عیدقربان)

بسم ا… الرحمن الرحیم   قدری راهنمایی و کمک از منابعی که در ذیل ذکر می شود می تواند دامنه اطلاعات و فهم ما را رشد دهد تا سریع تر و صحیح تر مأموریتی که بر دوش داریم را به انجام رسانیم. ابتدا از کتاب نهج البلاغه آغاز می کنیم …

Read More »

بازگشت (توبه)

بسم ا… الرحمن الرحیم بهترین نوشته، نوشته ایست که از درون دل انسان نشأت بگیرد و عامیانه و ساده بیان شود. قطعاً چنین صداقتی موجب ماندگاری آن و بهره مندی بسیاری از انسان ها از آن کتاب می شود. واقعه عاشورا و روزهای سخت پس از آن کتابی است که …

Read More »

پرورش روح

بسم ا…. الرحمن الرحیم بارها گفتیم و شنیدیم خودشناسی اساس خداشناسی است و برای رسیدن به مقام قرب و کمال بندگی باید به کند و کاو درونی پرداخت. باید قوت ها، ضعف ها، کمبودها و عقده ها را شناخت و آن ها را سامان بخشید. پیمودن مسیر بندگی و عاشقی …

Read More »

مدیریت صبر

بسم ا… الرحمن الرحیم لازمه مدیریت درست و موفق، داشتن اطلاعات کامل و درست است. در زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی انسان ها نیز مسئله مدیریت و اطلاعات صحیح داشتن بسیار حائز اهمیت است. خصوصاً شناخت و تطبیق توانمندی ها با زندگی فعلی هر فرد. صرف دعا و توسل جهت …

Read More »

خشم و عصبانیت

بسم ا… الرحمن الرحیم بارها و بارها از خصلت بارز آقا رسول ا… (ص) که حسن خلق ایشان بوده، سخن گفتیم. گشاده رویی و پرهیز از خشم و عصبانیت برای شیعه و رهرو مولا لازم و ضروری است. وقتی انسانی بر رفتار و اخلاق خود مسلط نباشد و رفتارش از …

Read More »

مرگ 

بسم ا… الرحمن الرحیم رجب ماه راز و نیازهای عاشقانه، ماه آمرزش طلبیدن از یگانه پروردگار عالم، ماه جستن و رسیدن به میعادگاه عاشقی، ماه عهد و پیمان بستن و ماه به جا آوردن شکرانه به درگاه ایزدی است. رجب ماه مولود کعبه، ماه پیوستن و رهروی کردن از امام …

Read More »

ریا و نفاق و خودفریبی

بسم ا… الرحمن الرحیم از صفات نکوهیده شده نزد خداوند ریا و نفاق است. خدای کریم با همه بخشندگی رحمانیت و روزی دهندگیش که حتی گبر و کافر را روزی می دهد و به همه بندگانش فرصت می دهد، از فرد ریاکار و منافق بیزاری می جوید. سعی و تلاش …

Read More »

اعتماد به نفس،بهداشت روح

بسم ا… الرحمن الرحیم اعتماد به نفس لازمه زندگی بهتر و بندگی کامل تری است. حفظ اعتماد به نفس و بهره وری از آن در جهت رشد مادی و معنوی برای زیستنی زیبا در دنیا و توشه گیری برای آخرت مستلزم بهداشت روح است. افکار انسان در بسیاری مواقع مسیر …

Read More »

پذیرش شکست

 بسم ا… الرحمن الرحیم مقوله شکست از جمله مسائلی است که چنانچه انسان قادر به مدیریت آن نباشد، می تواند او را در اعماق ناامیدی و یأس فرو برد و حکم انهدام برای او صادر کند. غافل از اینکه شکست یک پروسه است که دارای مراحل است، مراحلی که می …

Read More »

اعتماد به نفس

بسم ا… الرحمن الرحیم شکوفایی هر انسان مستلزم تقویت اعتماد به نفس اوست. هر قدر انسانی تلاشگر باشد و زمینه های پیشرفتی را فراهم کند اما جرأت و جسارت حضور در عرصه و به کار بستن مهارت، توانمندی و دانشش را نداشته باشد، موفقیت نیز از او دور است اما …

Read More »