یاد مرگ و جایگاه اعمال در مرگ – خصوصیت رهروی مولا

بسم ا… الرحمن الرحیم انسان ها به حكم انسان بودنشان گاهی با ذهنیت هایی مواجه می شوند كه در قالب فلسفه جایی دارد و پاسخگویی به چنین ذهنیت هایی نیاز به داشتن اطلاعات و علوم فلسفه دارد. پرداختن به علم فلسفه كاری است بس دشوار. پاسخ به برخی ذهنیت ها …

Read More »

تفسیر سوره مومنون

بسم ا… الرحمن الرحیم در دین ما فكر همه چیز شده است. تمام دروس مدیریتی كه در زمینه های مختلف وجود دارد و در دانشگاه ها تدریس می شود، در نامه ای كه آقا امیرالمومنین (ع) به مالك اشتر نوشته بودند، آمده است. این نامه یك درس جامع و كاملی …

Read More »

تفسیر سوره نور

بسم ا… الرحمن الرحیم پرداختن به سیره زندگی خانم فاطمه زهرا (س) آن قدر مشكل است كه كار هر كسی نیست تا بتواند در توصیف احوال خانم سخنی بگوید و یا قلمی بزند ولی به خاطر آن عشق و علاقه و این که بتوانیم ادای دین كرده باشیم كمی در …

Read More »

تفسیر سوره قیامت

بسم ا… الرحمن الرحیم خانم حضرت زینب (س) یك الگوی تمام عیار در تمامی زمینه هاست. مسئله ای كه كمتر در مورد خانم حضرت زینب (س) به آن اشاره نشده است، مسئله عشق حضرت زینب (س) است. وقتی صحبت از عشق می شود باید به این درك برسیم كه با …

Read More »

درسهای کربلا ، قدرشناسی

بسم ا… الرحمن الرحیم رهروی كردن یعنی تمامی رفتارها و كردارهای ما مشابه و برگرفته از آل ا… باشد. خداوند كریم ایامی را شامل حال بنده می كند تا در آن، بنده را مورد عفو و مغفرت خویش قرار دهد. همه می دانیم كه ماه محرم ماه عزای آقا امام …

Read More »

غرور و منیت، جایگاه نماز، تغذیه جسم و تغذیه روح

بسم ا… الرحمن الرحیم بی تردید انتهای مسیر هر انسانی در هر نوعی از زندگی مرگ است. حضرت عیسی مسیح (ع) با وجود دم مسیحایی و همه عظمت و محبوبیتی كه دارا بودند، همانند سایر انسان ها در زمان تعیین شده، مسافر دیار باقی شدند. باور و یقین بنده ی …

Read More »

بهبود رهرویی با عمل به نكاتی سازنده

بسم ا… الرحمن الرحیم مرور مكرر بر داستان رسیدن بشیر به مدینه و پرسش خانم ام البنین (س) از آقا امام حسین (ع) و بدون در نظر گرفتن پسرانی كه راهی همیاری با آقا اباعبدا… (ع) شده بودند، حاكی از این است كه در راه و مرام ما، اولویت همیشه …

Read More »

قناعت داشتن و قانع بودن، بخشش و گذشت

بسم ا… الرحمن الرحیم مقصد و آرزوی همه ما جز وصل و قرب الهی نیست. قلب تك تك ما همانند یك دماسنج قادر است تا میزان و حرارت عشق وجودی ما را نشان دهد. استفاده از رمز سه یاعلی (ع) با قلبی مملو از صدق و صفا بهترین وسیله برای …

Read More »

درس هایی از عاشورا

بسم ا… الرحمن الرحیم مادرانی كه از نوزادی در حین شیردادن، ما را با نام و وجود آقا امام حسین (ع) آشنا كردند، ان شاءا… امانتداران خوبی باشیم. خداوند، حُب علی (ع) و آل علی (ع) در قلب و دلمان و در سطح والاتر در درك و شعور، عبادت، بندگی …

Read More »