درسهای کربلا ، قدرشناسی

بسم ا… الرحمن الرحیم رهروی كردن یعنی تمامی رفتارها و كردارهای ما مشابه و برگرفته از آل ا… باشد. خداوند كریم ایامی را شامل حال بنده می كند تا در آن، بنده را مورد عفو و مغفرت خویش قرار دهد. همه می دانیم كه ماه محرم ماه عزای آقا امام …

Read More »

غرور و منیت، جایگاه نماز، تغذیه جسم و تغذیه روح

بسم ا… الرحمن الرحیم بی تردید انتهای مسیر هر انسانی در هر نوعی از زندگی مرگ است. حضرت عیسی مسیح (ع) با وجود دم مسیحایی و همه عظمت و محبوبیتی كه دارا بودند، همانند سایر انسان ها در زمان تعیین شده، مسافر دیار باقی شدند. باور و یقین بنده ی …

Read More »

بهبود رهرویی با عمل به نكاتی سازنده

بسم ا… الرحمن الرحیم مرور مكرر بر داستان رسیدن بشیر به مدینه و پرسش خانم ام البنین (س) از آقا امام حسین (ع) و بدون در نظر گرفتن پسرانی كه راهی همیاری با آقا اباعبدا… (ع) شده بودند، حاكی از این است كه در راه و مرام ما، اولویت همیشه …

Read More »

قناعت داشتن و قانع بودن، بخشش و گذشت

بسم ا… الرحمن الرحیم مقصد و آرزوی همه ما جز وصل و قرب الهی نیست. قلب تك تك ما همانند یك دماسنج قادر است تا میزان و حرارت عشق وجودی ما را نشان دهد. استفاده از رمز سه یاعلی (ع) با قلبی مملو از صدق و صفا بهترین وسیله برای …

Read More »

درس هایی از عاشورا

بسم ا… الرحمن الرحیم مادرانی كه از نوزادی در حین شیردادن، ما را با نام و وجود آقا امام حسین (ع) آشنا كردند، ان شاءا… امانتداران خوبی باشیم. خداوند، حُب علی (ع) و آل علی (ع) در قلب و دلمان و در سطح والاتر در درك و شعور، عبادت، بندگی …

Read More »

فرصت دادن به خود (از مصادیق زیبا اندیشی)

بسم ا… الرحمن الرحیم شأن و مقام والدینی بسیار قابل احترام است، مخصوصاً شأن مادر؛ مادری كه در حین تولد فرزند، از هر گناه و ناپاكی، پاك شده و همانند طفل خود معصوم و عاری از گناه است و این همان ارزش و جایگاهی است كه خداوند، تقدیم مادر و …

Read More »

قناعت و قانع بودن

بسم ا… الرحمن الرحیم ذكر یاعلی بهترین و والاترین عبادت است. شعارها را به شعور حقیقی و درونی تبدیل كنیم و یاعلی ها را در جان و تنمان نهادینه كنیم. برای یادكردن اموات نیازی نیست تا در كنار قبور عزیزان و رفتگانمان باشیم و به ذكر فاتحه و یا قرائت …

Read More »

یادکردن اموات، عظمت حضرت زهرا(س)، تراز سالیانه اعمال

بسم ا… الرحمن الرحیم به نام خدایی كه در كمتر از آنی و اشاره ای قادر است كه دنیایی را كُن فَیَكون كند. در دین و آئین ما شب جمعه دارای فضایل، اعمال و رفتاری خارج از تكلیف و اعمال روزمرگی مان است؛ اعمالی كه پرداختن به آن به ما …

Read More »

ویژگی های دینداری و رهروی

بسم ا… الرحمن الرحیم یاد كردن از اموات، ما را به بازگشت به خود و این واقعیت می رساند كه در زمان مقرری كه تنها خداوند از آن آگاه است ما نیز  راهی سفر خواهیم بود. دنیا با همه كم و كاستی ها، سختی ها و آسانی ها خواهد گذشت. …

Read More »

حُسن خلق(گشاده رویی و گشاده دستی)، پایان سال 94

بسم ا… الرحمن الرحیم شناخت فرزندان و مادران ائمه و همسران این بزرگواران تأثیر به سزایی در بهبود تفكرات شیعی ما دارد. بسیار به مسئله خانه تكانی دل هایمان پرداختیم. باید توجه داشت كه خانه تكانی دل می تواند در برخی مواقع بسیار كارساز و كارگشا باشد. در آغاز سال …

Read More »