استخاره

بسم ا… الرحمن الرحیم یک بار سوره ی حمد و 3 بار سوره ی توحید خوانده شود . نیت کرده و قرآن را باز می نماییم و هفت بار ورق می زنیم . صفحاتی که پس از هفت بار ورق زدن آمده را باز کرده و به صفحه سمت راستی …

Read More »

دعای نادعلی کبیر

بِسمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحیم.  نادِ عَلیاً مَظهَرَالعَجائِب تَجِدهُ عَوَناً لَکَ فِی النَوّائِب لی اِلیَ اللهِ حاجَتی وَعَلَیهِ مُعَوَّلی کُلَّما اَمَرتَهُ وَرَمَیتَ مُنقَضی فی ظِللّ اللهِ وَیُضِلل اللهُ لی اَدعُوکَ کُلَّ هَمٍ وَغَمًّ سَیَنجَلی بِعَظَمَتِکَ یا اللهُ بِنُبُوَّتِکَ یامُحَمَّدَ بِوَلایَتِکَ یاعَلِیُّ یاعَلِیُّ یاعَلِیُّ اَدرِکنی بِحقِّ لُطفِکَ الخَفیَّ اللهِ اَکبَرُاَنامِن شَرِّ اَعدائکَ بَریءٌ اللهُ صَمَدی مِن عِندِکَ مَدَی وَعَلَیکَ مُعتَمِدی بِحقِّ إِیاکَ نَعبُدُ وَ إِیاکَ نَستَعینُ یااَبالغَیثِ اَغِثنی یااَبَاالَحَسَنَین اَدرِکنی یاسَیفَ اللهُ اَدرِکنی یابابَ اللهِ اَدرِکنی یاحُجَّهَ اللهِ اَدرِکنی یا …

Read More »

رمز صلوات

بسم ا… الرحمن الرحیم باز هم بزگترین معجزه عالم یعنی کلام نورانی وحی ، سرمشق بندگی را ترسیم می کند و توسط قصص قرآنی آئینه ی عبرت را به دست بنده های خردمند خدا می دهد تا پند بگیرند و بهره مند شوند . زندگی انسان سراسر تجربه و درس …

Read More »

وقار

بسم ا… الرحمن الرحیم و تبارک به بهترین خالقی که همه چیز را برای انسان و انسان را برای عشق خویش خلق کرده است . و تبارک به پروردگاری که انسان را با وجودی مملوء از قدرت و توانایی آفرید . و وای بر مخلوقی که قدرنشناسی پیش گرفته و فراموش کرده که معشوقی …

Read More »

شناخت توانایی ها

بسم ا… الرحمن الرحیم آفریدگار دانا و توانای ما خدایی است که آسمان و زمین و همه مخلوقات خویش را براساس نظم الهی خلق کرده است و آنها را مسخر انسان نموده تا انسان در راه خودشناسی و خود آگاهی پیش برود و فاتح قله ی بلند سعادت یعنی خداشناسی …

Read More »

تغذیه روح و جسم

بسم ا… الرحمن الرحیم  جسم سالم و روح صالح دو بال پرواز برای پریدن و رسیدن به کوی یار است . هموار شدن مسیر عاشقی مستلزم همراهی کردن جسم و روحمان ، برای شناخت و حرکت است . همانطور که جسم ما نیاز به رسیدگی و تغذیه سالم دارد،روح ما …

Read More »

مسیر بندگی

بسم ا… الرحمن الرحیم پیدایش بشر و نیازهای بشری ، مقدمه ی اتصال انسان برای رفع نیاز و دور هم بودن را فراهم کرده است و این نیاز به پوشش ، تغذیه ، امنیت و … در انسان های اولیه وسیله ی پیوند بین انسان ها را تا زمان کنونی …

Read More »

کنترل احساس و شناخت بیشتر در دل نوشته ها

بسم ا… الرحمن الرحیم دل نوشته های ما محصول فوران احساسات نابی است كه از درونمان تراوش می كند و در قالب كلمات و جملات بیان می شود و خودمان و دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد . احساسات خوبند اما كافی نیستند . هدف جمع و رهروی كردن …

Read More »

طریق بندگی

بسم ا… الرحمن الرحیم هر کلاس ، درس و تلاشی مستلزم نتیجه و ثمره است و همین نتیجه است که سمت و سوی جدید حرکت و هدف را نشان می دهد و ما را از نقاط ضعف و قوتمان آگاه می کند و مسیر را برای حرکت در جهت خودشناسی …

Read More »

آشنایی با کودک درون

بسم ا… الرحمن الرحیم نزول نعمت الهی در جاری شدن حقانیت در فكر ، عمل و بیان كسانی كه رسم بندگی برپا كردند ، نیازمند شكر و شادی است و این در حالی است كه تكلیف و وظیفه ی ما را در برابر چنین نعمتی بیشتر و دقیق تر می …

Read More »