زیبایی حقیقی

بسم ا… الرحمن الرحیم “ما رأیت إلا جمیلا” قصارترین و عمیق ترین پاسخ دخت امیرالمومنین (س) به یزید بن معاویه که به همه بشریت تا به ابدیت نشان دادن که زیبایی حقیقی معنایی فراتر از زیبایی های ظاهری است که تاکنون شناخته ایم. خط به خط و آیه به آیه …

Read More »

درس های کربلا

بسم ا… الرحمن الرحیم کربلا و حضور معنوی حضرت زهرا (س) در لحظه به لحظه آن از اسرار بزرگ عالم است که این واقعه عظیم را مانا و موثر کرده است. در واقعه عاشورا حضرت زهرا (س) به عنوان یک مادر حامی فرزندان و به عنوان یک استاد، امتحان گیرنده …

Read More »

عشق

بسم ا… الرحمن الرحیم رسالت آقا رسول ا… (ص) شامل درس هایی بود که نوع نگاه به دین، عبادت، بندگی در زندگانی معصومین خصوصاً از زمان شروع امامت آقا امیرالمومنین (ع) تا ولایت و امامت حضرت حجت (ع) در آن تفسیری عملی داشت. زندگانی ائمه معصومین عصاره و چکیده رسالت …

Read More »

غدیر

بسم ا… الرحمن الرحیم غدیر اعلام عشق بود و حقانیت که برخی علیرغم دیدن این اعلام بزرگ به سبب جاه طلبی و ثروت اندوزی برای اندکی بهتر زیستن در این سرای فانی، دست به انکار زدند. غدیر، شب و روزش سرور آسمانیان را در خود دارد و اجابت شدن دعا …

Read More »

مدیریت در خودشناسی (ایام حج)

بسم ا… الرحمن الرحیم نوشتن ضعف ها و برنامه ریزی به جهت رفع آن ها با هدف مدیریت درون و مدیریت زمان بهترین روش برای شناخت، عمیق تر و گم نشدن در کوچه پس کوچه های روزمرگی است. آزمون ها خواه خودآزمایی و به چالش کشیدن خویش باشد، خواه آزمون …

Read More »

من کیستم؟ تو کیستی؟

بسم ا… الرحمن الرحیم وجود وسیله و یا ابزارهایی در اجرای هر امری در زندگی ما ضروری است. حرفه ای ترین و متبحرترین کوهنورد بدون استفاده از وسیله کوهنوردی امکانی برای صعود ندارد. ابزار رفتاری هر یک از ما ادراک، اعتماد به نفس و شناخت از خویش است که دائماً …

Read More »

صبر

بسم ا… الرحمن الرحیم وقتی از خلقت صحبت می شود، ذهن مان را تنها معطوف انسان ها نکنیم، همه موجودات از گیاهان، حیوانات، حشرات، سنگ و خاک همگی نشانی بر حکمت های پرمفهوم الهیست که دائماً در ذکر و تسبیح الهی اند و با هدف و نظمی خاص آفریده شده …

Read More »

ضرورت خودشناسی در رسیدن به قرب

بسم ا… الرحمن الرحیم در بندگی خداوند خودشناسی اصلی ترین و اساسی ترین طریق در رسیدن به خداشناسی است. خداوند مهربان ما مسیری را که به سمت و سوی خودش از طریق بنده طی می شود، مسدود نکرده و همین طور محدود به یک زمان نکرده است و گستره اختیارات …

Read More »

تمرکز

بسم ا… الرحمن الرحیم ارزش انسان ها نزد خداوند به تقواست و خداوند همانطور که در مناسک حج اعلام فرموده رنگ پوست، فقر و ثروت، قومیت و جنسیت برایش اهمیتی ندارد و آنچه انسان ها در مجمع بزرگ حج بنا به درخواست الهی به اجرا در می آورند یکپارچگی و …

Read More »

جایگاه عشق و عاشقی

بسم ا… الرحمن الرحیم هر خلوتی که انسان با پروردگار یگانه ایجاد می کند و در آن به راز و نیاز، ابراز عشق و علاقه، ابراز ندامت و پشیمانی از لغزش یا قصوری می پردازد، خداوند با اشتیاق تمام از آن بنده استقبال می کند و او را به همه …

Read More »