حضور ذهن و قلب 20-04-98

بسم ا… الرحمن الرحیم در تمرینات بندگی ما حضور قلب و حضور ذهن داشتن خصوصاً در ادای فریضه نماز در رشد درون ما بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که اعمال ما تحت این حضور (قلب و ذهن) به مراتب قوی و بی نقص تر خواهد بود. حضور قلب داشتن در …

Read More »

نکات سوره هود 11-11-97

بسم ا… الرحمن الرحیم توصیه و سفارش برای پرداختن به سوره هود با توجه به دوره و عصری که در آن زندگی می کنیم و هم چنین انتخاب مسیر رهروی نکته و کلیدی است تا مصمم و با آگاهی و ایمان بیشتر به ادامه مسیر بپردازیم. در قسمتی از این …

Read More »

خدمت به والدین، تقویت اراده 18-11-97

بسم ا… الرحمن الرحیم خدمت به والدین از جمله مهم ترین وظیفه برای هر فرزندی است. آقا رسول ا… (ص) در داستان آرزوی دیدار اویس با ایشان و مقدم دانستن نیکی و توجه به مادر بر دیدار رسول خدا (ص) و اتفاقات مشابه به روشنی بر اهمیت خدمت به والدین …

Read More »

عواقب دل شکستن، عظمت خدا 10-05-98

بسم ا… الرحمن الرحیم بنا بر فرموده الهی انسان ضعیف و عجول آفریده شده است اما همین انسان ضعیف، درونی مملو از توانمندی های بالفعل دارد. حرکت در مسیر بندگی و در وهله ای بالاتر مسیر عاشقی با خدا یکایک توانمندی ها را از بالفعل به بالقوه تبدیل می کند. …

Read More »

امتحانات الهی، سخن چینی 27-04-98

بسم ا… الرحمن الرحیم امتحانات الهی مختص انسان ها نیست، فرشتگان الهی نیز با توجه به درجه و مرتبه ای که در آسمان ها دارند، مورد آزمون واقع می شوند. فرشتگان از ارتکاب به گناه در امانند و همانند ما مرتکب گناه نمی شوند اما آنان نیز از این که …

Read More »

محاسبه اعمال 14-09-98

بسم ا… الرحمن الرحیم در مسیر حب اهل بیت قرار گرفتن هر چند موجب خرسندی و خوشحالی پیروان این بزرگواران است اما باید توجه داشت وظایف و تکالیفی را نیز بر عهده انسان قرار می دهد. محاسبه و بررسی مرتب و به موقع اعمال در هر شبانه روز، تأکید و …

Read More »

اعتبار الهی 21-09-98

بسم ا… الرحمن الرحیم خداوند خاندان رسول ا… (ص) را خاندان نجات خلق کرد. کُرور کُرور عبادت، بی حُب خاندان رسول خدا ذره ای ارزش ندارد. عترت و قرآن، امانت پیامبر خاتم بر جهانیان بود تا بدانند این دو از ازل تا ابد همواره کنار یکدیگر و ضامن سعادتمندی بشرند. …

Read More »