روز عرفه – كنترل خشم

بسم ا… الرحمن الرحیم زیارت آقا امام حسین (ع) در هر زمانی، حتی در روز عرفه و در زیارت خانه خدا نیز افضل اعمال شمرده می شود. آقا امام حسین (ع) اعمال و مناسك حج را با قربانی كردن خود و یارانشان در صحرای نینوا به اتمام می رسانند و …

Read More »

درس از کربلا 2

بسم ا… الرحمن الرحیم اولین گام برای هر انسان عاشقی كه ادعای عشق می كند، حاضر شدن در محضر یار است. هر عاشقی موظف است تا برای رسیدن به یار و قرار گرفتن در كنار او از هر چه غیر از معشوق است، دوری كند و برای حاضر شدن از …

Read More »

درس از کربلا 3

بسم ا… الرحمن الرحیم گردش آسمان و زمین باز محرمی دیگر را آغاز كرد، محرمی كه آغازش باید آغازی پربارتر برای میزان گذشت، همیاری، همكاری، اتحاد و انسجام ما باشد، ایام عزای آقا ابا عبدا… (ع) می تواند فرصت مناسبی برای بهبود عملكردها، گفتار و رفتار ما باشد و می …

Read More »

ضعف ها و عدم شناخت

بسم ا… الرحمن الرحیم از پیله هاست كه پروانه ها شكل می گیرند و پر پرواز پیدا می كنند. نقطه ضعف ها، پیله های ما هستند كه باید رفع شوند تا به پروانگی برسیم و پرواز را آغاز كنیم. متأسفانه ما انسان ها زمانی كه در سفر شناختی به درون …

Read More »

سفر به درون مطابق با سفر به سرزمین وحی

بسم ا… الرحمن الرحیم موسم حج فرا رسیده و نوای لبیك كاروان نورانی آقا ابا عبدا… (ع)  برای حركت به سوی خدا در جان ها طنین انداز شده است. كاروانی كه سراسر عشق، محبت و درس بود و دایره المعارفی از زندگی و بندگی حقیقی بود. اعضای كاروان آقا ابا …

Read More »

سفر و كسب تجربه از سفر

بسم ا… الرحمن الرحیم در تمامی كتب انبیای الهی از سفر و هجرت به عنوان كلید برای كسب تجربه، ساخته شدن و در صراط مستقیم قرار گرفتن یاد شده است. آقا رسول ا… (ص)، ‌خود آغازگر هجرت بودند. در واقعه كربلا، هجرت آقا امام حسین (ع)  از حجاز تا نینوا …

Read More »

یاد مرگ و جایگاه اعمال در مرگ – خصوصیت رهروی مولا

بسم ا… الرحمن الرحیم انسان ها به حكم انسان بودنشان گاهی با ذهنیت هایی مواجه می شوند كه در قالب فلسفه جایی دارد و پاسخگویی به چنین ذهنیت هایی نیاز به داشتن اطلاعات و علوم فلسفه دارد. پرداختن به علم فلسفه كاری است بس دشوار. پاسخ به برخی ذهنیت ها …

Read More »

تفسیر سوره مومنون

بسم ا… الرحمن الرحیم در دین ما فكر همه چیز شده است. تمام دروس مدیریتی كه در زمینه های مختلف وجود دارد و در دانشگاه ها تدریس می شود، در نامه ای كه آقا امیرالمومنین (ع) به مالك اشتر نوشته بودند، آمده است. این نامه یك درس جامع و كاملی …

Read More »

تفسیر سوره نور

بسم ا… الرحمن الرحیم پرداختن به سیره زندگی خانم فاطمه زهرا (س) آن قدر مشكل است كه كار هر كسی نیست تا بتواند در توصیف احوال خانم سخنی بگوید و یا قلمی بزند ولی به خاطر آن عشق و علاقه و این که بتوانیم ادای دین كرده باشیم كمی در …

Read More »

تفسیر سوره قیامت

بسم ا… الرحمن الرحیم خانم حضرت زینب (س) یك الگوی تمام عیار در تمامی زمینه هاست. مسئله ای كه كمتر در مورد خانم حضرت زینب (س) به آن اشاره نشده است، مسئله عشق حضرت زینب (س) است. وقتی صحبت از عشق می شود باید به این درك برسیم كه با …

Read More »