عوامل تعالی انسان

ضرورت خودشناسی در رسیدن به قرب

بسم ا… الرحمن الرحیم در بندگی خداوند خودشناسی اصلی ترین و اساسی ترین طریق در رسیدن به خداشناسی است. خداوند مهربان ما مسیری را که به سمت و سوی خودش از طریق بنده طی می شود، مسدود نکرده و همین طور محدود به یک زمان نکرده است و گستره اختیارات …

Read More »

پرورش روح

بسم ا…. الرحمن الرحیم بارها گفتیم و شنیدیم خودشناسی اساس خداشناسی است و برای رسیدن به مقام قرب و کمال بندگی باید به کند و کاو درونی پرداخت. باید قوت ها، ضعف ها، کمبودها و عقده ها را شناخت و آن ها را سامان بخشید. پیمودن مسیر بندگی و عاشقی …

Read More »

مدیریت صبر

بسم ا… الرحمن الرحیم لازمه مدیریت درست و موفق، داشتن اطلاعات کامل و درست است. در زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی انسان ها نیز مسئله مدیریت و اطلاعات صحیح داشتن بسیار حائز اهمیت است. خصوصاً شناخت و تطبیق توانمندی ها با زندگی فعلی هر فرد. صرف دعا و توسل جهت …

Read More »

اعتماد به نفس

بسم ا… الرحمن الرحیم شکوفایی هر انسان مستلزم تقویت اعتماد به نفس اوست. هر قدر انسانی تلاشگر باشد و زمینه های پیشرفتی را فراهم کند اما جرأت و جسارت حضور در عرصه و به کار بستن مهارت، توانمندی و دانشش را نداشته باشد، موفقیت نیز از او دور است اما …

Read More »

خیر و نیکی، افزایش آگاهی در دینداری

بسم ا… الرحمن الرحیم هر خیر، خوبی و احسانی ورودی مثبتی است که قادر است بسیاری از منفی های ما را از بین ببرد خصوصاً وقتی این نیکی ها کمک به ایتام و شاد کردن دل آنان باشد. همین طور خیر رسانی و کمک به پدر و مادرهایی که از …

Read More »

فرصت دادن به خود (از مصادیق زیبا اندیشی)

بسم ا… الرحمن الرحیم شأن و مقام والدینی بسیار قابل احترام است، مخصوصاً شأن مادر؛ مادری كه در حین تولد فرزند، از هر گناه و ناپاكی، پاك شده و همانند طفل خود معصوم و عاری از گناه است و این همان ارزش و جایگاهی است كه خداوند، تقدیم مادر و …

Read More »

توبه و بازگشت – ارزش رهروی

بسم ا… الرحمن الرحیم آنچه هر انسان و بنده ای موظف است تا در تمامی سیستم فكری، جسمی، روحی و قلبی خود نهادینه كند و به نوعی در انتظار وقوع آن باشد مرگ و سفر به آخرت است. برخلاف بسیاری از افكار كه مرگ را نابودی، ویرانی و جدایی می …

Read More »

حضور در محضر یار، دوری از غفلت

بسم ا… الرحمن الرحیم ماه مبارك شعبان، ماه پیامبر (ص)، ماه شفاعت، رحمت و بركت است و از سویی دیگر ماه برگزاری امتحان الهی است، هر روز این ماه رنگ و بویی خاص و ویژه دارد. اوج خوشبختی و سعادتمندی است كه خداوند توفیق داده تا عشق این خاندان را …

Read More »

ندامت و پشیمانی

بسم ا… الرحمن الرحیم عشق هرگز قابل توصیف نیست. حال كه به لطف خدا در این بزم عاشقی برگزیده شدیم، دعا كنیم تا خداوند بی نیازی را روزی همیشگی مان قرار دهد و به ما توانی عنایت كند تا بتوانیم نَفسِ مان را به جایی برسانیم كه تنها نیازمان را …

Read More »

مهروزی و تحکیم اراده، صادق بودن با خود 25-11-97

بسم ا… الرحمن الرحیم مهروزی، انسان دوستی و عشق ورزی جزو دستورات لاینفک پروردگار در تمامی دوران ها و توسط تمامی ائمه و پیامبران بوده است. تقلید کورکورانه بسیاری از ما از رسوم غربی و انسان های غیر مسلمان در تعیین یک روز به نام عشق و تقدیم کادو، شکلات …

Read More »