درس از کربلا _ حماسه عاشورا

زیبایی حقیقی

بسم ا… الرحمن الرحیم “ما رأیت إلا جمیلا” قصارترین و عمیق ترین پاسخ دخت امیرالمومنین (س) به یزید بن معاویه که به همه بشریت تا به ابدیت نشان دادن که زیبایی حقیقی معنایی فراتر از زیبایی های ظاهری است که تاکنون شناخته ایم. خط به خط و آیه به آیه …

Read More »

درس های کربلا

بسم ا… الرحمن الرحیم کربلا و حضور معنوی حضرت زهرا (س) در لحظه به لحظه آن از اسرار بزرگ عالم است که این واقعه عظیم را مانا و موثر کرده است. در واقعه عاشورا حضرت زهرا (س) به عنوان یک مادر حامی فرزندان و به عنوان یک استاد، امتحان گیرنده …

Read More »

درس از کربلا 2

بسم ا… الرحمن الرحیم اولین گام برای هر انسان عاشقی كه ادعای عشق می كند، حاضر شدن در محضر یار است. هر عاشقی موظف است تا برای رسیدن به یار و قرار گرفتن در كنار او از هر چه غیر از معشوق است، دوری كند و برای حاضر شدن از …

Read More »

درس از کربلا 3

بسم ا… الرحمن الرحیم گردش آسمان و زمین باز محرمی دیگر را آغاز كرد، محرمی كه آغازش باید آغازی پربارتر برای میزان گذشت، همیاری، همكاری، اتحاد و انسجام ما باشد، ایام عزای آقا ابا عبدا… (ع) می تواند فرصت مناسبی برای بهبود عملكردها، گفتار و رفتار ما باشد و می …

Read More »

دایرة المعارف كربلا به عنوان بزرگترین معجزه الهی

بسم ا… الرحمن الرحیم از كرم و بخشش و لطف بی كران سه ساله ی آقا امام حسین (ع) همین بس كه : دختر سه ساله ای كه دیار و مذهبی دیگر داشت در حالی كه از طبابت اُطباء كشور خویش مأیوس شده بود، برای درمان رو به سوی شهر …

Read More »

درسهای کربلا ، قدرشناسی

بسم ا… الرحمن الرحیم رهروی كردن یعنی تمامی رفتارها و كردارهای ما مشابه و برگرفته از آل ا… باشد. خداوند كریم ایامی را شامل حال بنده می كند تا در آن، بنده را مورد عفو و مغفرت خویش قرار دهد. همه می دانیم كه ماه محرم ماه عزای آقا امام …

Read More »

درس هایی از عاشورا

بسم ا… الرحمن الرحیم مادرانی كه از نوزادی در حین شیردادن، ما را با نام و وجود آقا امام حسین (ع) آشنا كردند، ان شاءا… امانتداران خوبی باشیم. خداوند، حُب علی (ع) و آل علی (ع) در قلب و دلمان و در سطح والاتر در درك و شعور، عبادت، بندگی …

Read More »

غارت کنندگان و غارت شوندگان، حماسه عاشورا

بسم ا… الرحمن الرحیم ماه محرم، ماه رقص خون بر شمشیر و ماه بر تن کردن رخت عزای حسین بن علی (ع) است. همان طور که قبلاً گفتیم، نینوا صحرایی بود بی نام و نشان و مطرود شده در تاریخ و صاحب حاکمانی جبار و ستمکار هم چون نمرود، این …

Read More »

عاشورا تفسیر واقعی آزادی و آزادگی 96.07.13

بسم ا… الرحمن الرحیم کربلا مجموعه ای است بی نظیر از رسالت پیامبران اولوالعزم ، نبی و رُسل. کربلا دایرة المعارفی است از معجزات پیامبران (مانند گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم (ع) و گذشت مادر از فرزندش حضرت اسماعیل (ع)) و آداب و رسوم دینی هم چون مناسک حج. در …

Read More »

زیبایی های درون 96.07.20

بسم ا… الرحمن الرحیم تا رسیدن شهدای کربلا به آغوش پر مهر معشوق و معبودشان هنوز فرصتی بود و نبرد بین حق و باطل آغاز شده بود که آقا اباعبدا… (ع) فرزند زیبا رو و زیبا دلشان را فرا خواندند و فرمودند علی اکبر بر خیمه ی عمویت ابالفضل (ع) …

Read More »