درس از کربلا _ حماسه عاشورا

درس از کربلا 2

بسم ا… الرحمن الرحیم اولین گام برای هر انسان عاشقی كه ادعای عشق می كند، حاضر شدن در محضر یار است. هر عاشقی موظف است تا برای رسیدن به یار و قرار گرفتن در كنار او از هر چه غیر از معشوق است، دوری كند و برای حاضر شدن از …

Read More »

درس از کربلا 3

بسم ا… الرحمن الرحیم گردش آسمان و زمین باز محرمی دیگر را آغاز كرد، محرمی كه آغازش باید آغازی پربارتر برای میزان گذشت، همیاری، همكاری، اتحاد و انسجام ما باشد، ایام عزای آقا ابا عبدا… (ع) می تواند فرصت مناسبی برای بهبود عملكردها، گفتار و رفتار ما باشد و می …

Read More »

دایرة المعارف كربلا به عنوان بزرگترین معجزه الهی

بسم ا… الرحمن الرحیم از كرم و بخشش و لطف بی كران سه ساله ی آقا امام حسین (ع) همین بس كه : دختر سه ساله ای كه دیار و مذهبی دیگر داشت در حالی كه از طبابت اُطباء كشور خویش مأیوس شده بود، برای درمان رو به سوی شهر …

Read More »

درسهای کربلا ، قدرشناسی

بسم ا… الرحمن الرحیم رهروی كردن یعنی تمامی رفتارها و كردارهای ما مشابه و برگرفته از آل ا… باشد. خداوند كریم ایامی را شامل حال بنده می كند تا در آن، بنده را مورد عفو و مغفرت خویش قرار دهد. همه می دانیم كه ماه محرم ماه عزای آقا امام …

Read More »

درس هایی از عاشورا

بسم ا… الرحمن الرحیم مادرانی كه از نوزادی در حین شیردادن، ما را با نام و وجود آقا امام حسین (ع) آشنا كردند، ان شاءا… امانتداران خوبی باشیم. خداوند، حُب علی (ع) و آل علی (ع) در قلب و دلمان و در سطح والاتر در درك و شعور، عبادت، بندگی …

Read More »

غارت کنندگان و غارت شوندگان، حماسه عاشورا

بسم ا… الرحمن الرحیم ماه محرم، ماه رقص خون بر شمشیر و ماه بر تن کردن رخت عزای حسین بن علی (ع) است. همان طور که قبلاً گفتیم، نینوا صحرایی بود بی نام و نشان و مطرود شده در تاریخ و صاحب حاکمانی جبار و ستمکار هم چون نمرود، این …

Read More »

عاشورا تفسیر واقعی آزادی و آزادگی 96.07.13

بسم ا… الرحمن الرحیم کربلا مجموعه ای است بی نظیر از رسالت پیامبران اولوالعزم ، نبی و رُسل. کربلا دایرة المعارفی است از معجزات پیامبران (مانند گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم (ع) و گذشت مادر از فرزندش حضرت اسماعیل (ع)) و آداب و رسوم دینی هم چون مناسک حج. در …

Read More »

زیبایی های درون 96.07.20

بسم ا… الرحمن الرحیم تا رسیدن شهدای کربلا به آغوش پر مهر معشوق و معبودشان هنوز فرصتی بود و نبرد بین حق و باطل آغاز شده بود که آقا اباعبدا… (ع) فرزند زیبا رو و زیبا دلشان را فرا خواندند و فرمودند علی اکبر بر خیمه ی عمویت ابالفضل (ع) …

Read More »

عاشورا و عاشورائیان – 99/07/16

بسم ا… الرحمن الرحیم برای رهرو و شیعه اهل بیت توجه کردن به سفر حضرت زینب (س) از مکه به کربلا و از کربلا به شام و سپس بازگشت بر مزار برادر کافیست تا بسیاری از سوالات و مجهولات ذهنی خویش را پاسخ گوید و برای مسائلش شیوه صحیح یابد. …

Read More »

درس از کربلا 96.08.11

بسم ا… الرحمن الرحیم از آداب محرم، عزاداری و شرکت در مجلس عزای اهل بیت و در بخشی مهم تر رعایت شرایط و حفظ حریم، حرمت و پرهیز از هر گونه شادی افراطی، برگزاری جشن و …. است. داستان زُراره و عشق پاک او به خاندان آقا اباعبدا… (ع) و …

Read More »