توانایی

پذیرش شکست

 بسم ا… الرحمن الرحیم مقوله شکست از جمله مسائلی است که چنانچه انسان قادر به مدیریت آن نباشد، می تواند او را در اعماق ناامیدی و یأس فرو برد و حکم انهدام برای او صادر کند. غافل از اینکه شکست یک پروسه است که دارای مراحل است، مراحلی که می …

Read More »

شناخت توانایی ها

بسم ا… الرحمن الرحیم آفریدگار دانا و توانای ما خدایی است که آسمان و زمین و همه مخلوقات خویش را براساس نظم الهی خلق کرده است و آنها را مسخر انسان نموده تا انسان در راه خودشناسی و خود آگاهی پیش برود و فاتح قله ی بلند سعادت یعنی خداشناسی …

Read More »

توانایی ها

بسم ا… الرحمن الرحیم شناخت مرحله ی حساس ، ساختاری و مهم هر انسان با هر نوع گرایش ، دین و مذهبی است . شناخت از اهم مسائل و فراهم كننده ی آرامش خیال در زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی هر فردی است . با وجود شناخت است كه …

Read More »

شناخت و شناسایی

بسم ا…الرحمن الرحیم تمامی کارها، تصمیمات و اهداف ما زمانی به موفقیت می رسند که در مسیر نظم و اصول صحیح خود پیش بروند. بارها گفتیم آفرینش و خلقت جهان هستی تماماً بر پایه نظم الهی صورت پذیرفته است و عدم حضور نظم در هر زمان و مکان سبب ایجاد …

Read More »

شناخت توانمندی ها

بسم ا… الرحمن الرحیم قدرت هایی که در رهروان ائمه و معصومین وجود دارد، قدرت ها و استعدادهایی بی نظیر و وسیع است که متأسفانه در بسیاری موارد نهفته باقی می ماند و به خاطر درست قرار نگرفتن در مسیر، اکثر این استعدادها و توانمندی ها در وجود این افراد …

Read More »

شناخت توانمندی ها 95.09.11

بسم ا… الرحمن الرحیم ماندگاری آن چه را که می شنویم در خود حفظ کنیم و قدر بدانیم. یادآوری بسیار مؤثر است؛ گاهی همین تذکرات و یادآوری ها، ما را از ارتکاب به گناه نجات می دهد. هر کس مسئول اعمال خویش است. ان شاء ا… فرصت هایی را که داشتیم …

Read More »

توانمندی انسان 26-10-98

بسم ا… الرحمن الرحیم انسان هستیم و به حکم انسان بودن در بسیاری مواقع غافل و خواب. همیشه آن هنگامی هوشیار می شویم که ناگهان بسیار دیر شده است. قدر با یکدیگر بودن را کمتر می دانیم و بالاتر از آن اسیر نفس و خودخواهی می شویم و از خدایی …

Read More »