کنترل زبان

ولادت مولا ، پرخوری ، زبان

بسم ا… الرحمن الرحیم  قشنگ ترین روز خلقت ، روز پدر و روز  ولادت مولود کعبه ، روز در آغوش کشیدن و بوسه زدن بر دستهای پدرانی است که تنها نام پدر بودنشان ، بزرگترین تکیه گاه و محکم ترین ستون است . قدر پدرهایمان را بدانیم و با اعمال ، …

Read More »

كنترل زبان 2

بسم ا… الرحمن الرحیم آب ، خاک ، نور همه چیز مهیا شد و انسان به عنوان اَحسن مخلوقات خلق شد و خداوند جمله فرشتگان را به سجده بر این بهترین مخلوق امر کرد ، همه سجده کردند الا ابلیس و این چنین نافرمانی امر الهی بود که از فرشته …

Read More »

كنترل زبان

بسم ا… الرحمن الرحیم یكی از مسائلی كه انسان های امروزی را در دربند و گرفتار خود كرده، مسئله ی زبان انسان است . هر عضوی از بدن مانند هر شی و ابزاری می تواند در دو بعد مثبت و منفی به كار گرفته شود . هر فردی می تواند …

Read More »

زبان راه نفوذ شیطان 24-08-97

بسم ا…الرحمن الرحیم ایستگاه آخر زندگی هر کس مرگ و سفر به جهان آخرت است و در میان رفتگان وای بر آنان که مال انبوه به دست می آورند اما نه می خورند و نه می خورانند. بارها گفتیم امروز از اموات یاد کنیم تا فرداها نیز از ما یاد …

Read More »

زبان، رسیدگی به خود، عمل به دستورات الهی

بسم ا… الرحمن الرحیم و زندگی بهانه ای بیش نیست ….! دنیا، شب و روز، گفته ها، شنیده ها و شعرها همه بهانه ایست برای یافتن آدرس و نشانی یار، بهانه ایست برای رسیدن به یار و شنیدن كلامی از زبان شیرین یار. همان طور كه گفتیم انسان با نظم و …

Read More »