عوامل سقوط انسان

حسادت(اشتهای کاذب روح) -99/10/25

بسم ا… الرحمن الرحیم برخی بیماری های جسمی در انسان ها عوارضی چون اشتهای کاذب ایجاد می کند، به این صورت که فرد مدام تمایل به خوردن غذا دارد و احساس سیری در او ایجاد نمی شود. برخی خصلت ها و صفات ناپسند در انسان ها نیز چنین عمل می …

Read More »

ترس، ساختن رویاها – 99/08/01

بسم ا… الرحمن الرحیم زندگی با همه خوشی ها و ناخوشی هایش زمان و ساعتی به پایان خواهد رسید، همان گونه که برای همه معصومین، انبیا و اولیا الهی بوده است. به یاد اموات باشیم تا به یادمان باشند، اموات هر هفته در انتظار خیراتی از جانب ما هستند. آنان …

Read More »

اعتماد به نفس كاذب

بسم ا… الرحمن الرحیم در بحث ندامت و پشیمانی از استغفار و توبه حقیقی سخن به میان آوردیم و گفتیم كه بسیار بودند عابدان و زاهدانی كه سال های طولانی از عمر خویش را در اطاعت الهی سپری كردند اما در پس اندك غفلتی همه اندوخته های خود را تباه كردند؛ …

Read More »

بدگویی و سخن چینی 96.08.04

بسم ا… الرحمن الرحیم با رجوع کردن به تاریخ و مرور رفتارهای ناپسند آن زمان مردم کوفه، در می یابیم که امروزه نیز در برخی از مردم آن صفات وجود دارد. زمانی که انسانی مهر و محبت، نان و نمک خویش را در طبقی از اخلاص در اختیار انسان دیگری …

Read More »