عوامل سقوط انسان

ریا و نفاق و خودفریبی

بسم ا… الرحمن الرحیم از صفات نکوهیده شده نزد خداوند ریا و نفاق است. خدای کریم با همه بخشندگی رحمانیت و روزی دهندگیش که حتی گبر و کافر را روزی می دهد و به همه بندگانش فرصت می دهد، از فرد ریاکار و منافق بیزاری می جوید. سعی و تلاش …

Read More »

حسادت(اشتهای کاذب روح)

بسم ا… الرحمن الرحیم برخی بیماری های جسمی در انسان ها عوارضی چون اشتهای کاذب ایجاد می کند، به این صورت که فرد مدام تمایل به خوردن غذا دارد و احساس سیری در او ایجاد نمی شود. برخی خصلت ها و صفات ناپسند در انسان ها نیز چنین عمل می …

Read More »

ترس، ساختن رویاها – 99/08/01

بسم ا… الرحمن الرحیم زندگی با همه خوشی ها و ناخوشی هایش زمان و ساعتی به پایان خواهد رسید، همان گونه که برای همه معصومین، انبیا و اولیا الهی بوده است. به یاد اموات باشیم تا به یادمان باشند، اموات هر هفته در انتظار خیراتی از جانب ما هستند. آنان …

Read More »

اعتماد به نفس كاذب

بسم ا… الرحمن الرحیم در بحث ندامت و پشیمانی از استغفار و توبه حقیقی سخن به میان آوردیم و گفتیم كه بسیار بودند عابدان و زاهدانی كه سال های طولانی از عمر خویش را در اطاعت الهی سپری كردند اما در پس اندك غفلتی همه اندوخته های خود را تباه كردند؛ …

Read More »

بدگویی و سخن چینی 96.08.04

بسم ا… الرحمن الرحیم با رجوع کردن به تاریخ و مرور رفتارهای ناپسند آن زمان مردم کوفه، در می یابیم که امروزه نیز در برخی از مردم آن صفات وجود دارد. زمانی که انسانی مهر و محبت، نان و نمک خویش را در طبقی از اخلاص در اختیار انسان دیگری …

Read More »