عشق حقیقی

عشق

بسم ا… الرحمن الرحیم رسالت آقا رسول ا… (ص) شامل درس هایی بود که نوع نگاه به دین، عبادت، بندگی در زندگانی معصومین خصوصاً از زمان شروع امامت آقا امیرالمومنین (ع) تا ولایت و امامت حضرت حجت (ع) در آن تفسیری عملی داشت. زندگانی ائمه معصومین عصاره و چکیده رسالت …

Read More »

صبر

بسم ا… الرحمن الرحیم وقتی از خلقت صحبت می شود، ذهن مان را تنها معطوف انسان ها نکنیم، همه موجودات از گیاهان، حیوانات، حشرات، سنگ و خاک همگی نشانی بر حکمت های پرمفهوم الهیست که دائماً در ذکر و تسبیح الهی اند و با هدف و نظمی خاص آفریده شده …

Read More »

جایگاه عشق و عاشقی

بسم ا… الرحمن الرحیم هر خلوتی که انسان با پروردگار یگانه ایجاد می کند و در آن به راز و نیاز، ابراز عشق و علاقه، ابراز ندامت و پشیمانی از لغزش یا قصوری می پردازد، خداوند با اشتیاق تمام از آن بنده استقبال می کند و او را به همه …

Read More »

رسم انسانیت و عشق الهی

 بسم ا… الرحمن الرحیم نهایت و غایت عشق رسیدن به اصل است و تا زمانی که وصل صورت نگیرد “ما شدن” تحقق نمی یابد و رسیدن به اصل به وسیله ذوب شدن ممکن نمی شود. منصور حلاج، عارف والا مقامی بود که به اَنا الحق رسید و مردم به گمان …

Read More »

غرور پنهان (عاشقی کردن)

بسم ا… الرحمن الرحیم عاشقی کنیم با خدا، با فرستادگان خدا و با کلام خدا. می شود با خواندن صحیح و مطابق با لحن و آهنگ و توجه به مفهوم هر آیه با کلام الهی نیز عاشقی کرد و زمینه بروز معجزات توسط این کتاب الهی را برای خود رقم …

Read More »

سیر و سلوک

 بسم ا… الرحمن الرحیم گلستان شدن آتش بر ابراهیم خلیل ا… مرهون توجه عاشقانه روح و جسم حضرت به پروردگارشان بود و بهره بردن از کلید گشایش ها که در نام و وجود 5 تن آل عبا خلاصه شده است. بی شک چنین فردی در عمق زیبایی های عالم معنا …

Read More »

بازگشت (توبه)

بسم ا… الرحمن الرحیم بهترین نوشته، نوشته ایست که از درون دل انسان نشأت بگیرد و عامیانه و ساده بیان شود. قطعاً چنین صداقتی موجب ماندگاری آن و بهره مندی بسیاری از انسان ها از آن کتاب می شود. واقعه عاشورا و روزهای سخت پس از آن کتابی است که …

Read More »

تعهد، عشق حقیقی

بسم ا… الرحمن الرحیم دقیق باشیم و عمق خواسته هایمان را درک کنیم تا واقعیت های درون و خواسته هایمان را تحت تأثیر شرایط و لحظات تغییر ندهیم و بیان نکنیم. این عهد را با خودمان ببندیم که در هیچ شرایط و موقعیتی دست از مهر و محبت خاندان آل رسول …

Read More »

خداوند عاشق واقعی 19-04-99

بسم ا… الرحمن الرحیم انسان اشرف مخلوقات نامیده شد و پا به عرصه دنیا نهاد اما خدایی که انسان را خلیفه خود در زمین قرار داد، او را جایزالخطا نیز نامید و برای او تا همیشه فرصت بازگشت، توبه، بخشش و گذشت را قرار داد. خداوند در کلام نورانی خویش …

Read More »

عشق حقیقی 02-09-94

بسم ا… الرحمن الرحیم در ادامه مباحث گذشته این مطالب را بیان كردیم: داشتن هدف و ایجاد انگیزه در قسمت های مختلف زندگی، داشتن برنامه مشخص برای گذراندن زندگی در این دنیای فانی و آماده شدن برای سفر به دیار باقی و حاضر شدن در محضر خالق یكتا و حسابرسی …

Read More »