عشق حقیقی

جایگاه عشق و عاشقی

بسم ا… الرحمن الرحیم هر خلوتی که انسان با پروردگار یگانه ایجاد می کند و در آن به راز و نیاز، ابراز عشق و علاقه، ابراز ندامت و پشیمانی از لغزش یا قصوری می پردازد، خداوند با اشتیاق تمام از آن بنده استقبال می کند و او را به همه …

Read More »

رسم انسانیت و عشق الهی

 بسم ا… الرحمن الرحیم نهایت و غایت عشق رسیدن به اصل است و تا زمانی که وصل صورت نگیرد “ما شدن” تحقق نمی یابد و رسیدن به اصل به وسیله ذوب شدن ممکن نمی شود. منصور حلاج، عارف والا مقامی بود که به اَنا الحق رسید و مردم به گمان …

Read More »

غرور پنهان (عاشقی کردن)

بسم ا… الرحمن الرحیم عاشقی کنیم با خدا، با فرستادگان خدا و با کلام خدا. می شود با خواندن صحیح و مطابق با لحن و آهنگ و توجه به مفهوم هر آیه با کلام الهی نیز عاشقی کرد و زمینه بروز معجزات توسط این کتاب الهی را برای خود رقم …

Read More »

سیر و سلوک

 بسم ا… الرحمن الرحیم گلستان شدن آتش بر ابراهیم خلیل ا… مرهون توجه عاشقانه روح و جسم حضرت به پروردگارشان بود و بهره بردن از کلید گشایش ها که در نام و وجود 5 تن آل عبا خلاصه شده است. بی شک چنین فردی در عمق زیبایی های عالم معنا …

Read More »

بازگشت (توبه)

بسم ا… الرحمن الرحیم بهترین نوشته، نوشته ایست که از درون دل انسان نشأت بگیرد و عامیانه و ساده بیان شود. قطعاً چنین صداقتی موجب ماندگاری آن و بهره مندی بسیاری از انسان ها از آن کتاب می شود. واقعه عاشورا و روزهای سخت پس از آن کتابی است که …

Read More »

تعهد، عشق حقیقی

بسم ا… الرحمن الرحیم دقیق باشیم و عمق خواسته هایمان را درک کنیم تا واقعیت های درون و خواسته هایمان را تحت تأثیر شرایط و لحظات تغییر ندهیم و بیان نکنیم. این عهد را با خودمان ببندیم که در هیچ شرایط و موقعیتی دست از مهر و محبت خاندان آل رسول …

Read More »

خداوند عاشق واقعی 19-04-99

بسم ا… الرحمن الرحیم انسان اشرف مخلوقات نامیده شد و پا به عرصه دنیا نهاد اما خدایی که انسان را خلیفه خود در زمین قرار داد، او را جایزالخطا نیز نامید و برای او تا همیشه فرصت بازگشت، توبه، بخشش و گذشت را قرار داد. خداوند در کلام نورانی خویش …

Read More »

عشق حقیقی 02-09-94

بسم ا… الرحمن الرحیم در ادامه مباحث گذشته این مطالب را بیان كردیم: داشتن هدف و ایجاد انگیزه در قسمت های مختلف زندگی، داشتن برنامه مشخص برای گذراندن زندگی در این دنیای فانی و آماده شدن برای سفر به دیار باقی و حاضر شدن در محضر خالق یكتا و حسابرسی …

Read More »