ظرفیت سازی

طبقه بندی ،ظرفیت سازی، بهره مندی از ابزار های كمكی برای عبور از گذرگاه های عاشقی

بسم ا… الرحمن الرحیم پرداختن به مشق عشق می تواند یادآوری و تذكر خوبی برای ما باشد. گاهی یك جمله، یك عكس و یا بندی از یك شعر می تواند تأثیری مهم داشته باشد و درون ما را بیدار و متحول كند و به داشته های ما اضافه كند. دقت …

Read More »

ظرفیت سازی

بسم ا… الرحمن الرحیم در مباحث پیش از خودشناسی، سفر به درون، آماده سازی، بالا بردن ضریب اعتماد به نفس، توانمندی انسان و آفرینش سخاوتمندانه  كامل خداوند نسبت به انسان گفتیم. از این كه خداوند عادل است و وعده ی خدا حق است. از این كه انسان به دست خویش، دست …

Read More »

پیشگیری از اشباع ظرفیت، لحن، خودآزاری

بسم ا… الرحمن الرحیم پیش تر گفتیم که عاداتی هم چون نوع میزان خوردن، نوع و میزان خوابیدن، نوع و لحن گفتار در سیستم عصبی و بدنی ما بسیار تأثیرگذار است و می تواند نقاط مثبت و یا نقاط منفی برای ما ایجاد کند. قطعاً همه ما روزهایی را سپری …

Read More »