اخلاق

تقوا

بسم ا… الرحمن الرحیم اسلام دین رفعت، عطوفت، محبت و گذشت است. هر انسان زمانی که در نقطه آرامش و هموار زندگیست طبیعتاً مهربان و گشاده روست. نقطه عطف هر انسانی در سنجش درون و انتخاب شیوه برخورد، زمانی است که اسیر عصبانیت و خشم باشد. درست مانند مولایمان امیرالمومنین …

Read More »

حُسن خلق(گشاده رویی و گشاده دستی)، پایان سال 94

بسم ا… الرحمن الرحیم شناخت فرزندان و مادران ائمه و همسران این بزرگواران تأثیر به سزایی در بهبود تفكرات شیعی ما دارد. بسیار به مسئله خانه تكانی دل هایمان پرداختیم. باید توجه داشت كه خانه تكانی دل می تواند در برخی مواقع بسیار كارساز و كارگشا باشد. در آغاز سال …

Read More »

شکستن خود و پرهیز از مقایسه با دیگری 13-10-97

بسم ا… الرحمن الرحیم توصیه بر گفتار و رفتار صحیح صرف نظر از دین و آئین انسان ها، خط مشی است برای رسیدن به سوی انسانیت اما متأسفانه انسان ها زمانی متنبه می شوند و عاقلانه تصمیم می گیرند که مرتکب خطا و اشتباه شده باشند. مطابق با فرمایش پیامبران …

Read More »

هوشیاری

بسم الله الرحمن الرحیم مسیر رهرویی همیشه مسیر همواری نیست تا به راحتی در آن قدم بگذاریم و جلو برویم . گاهی سنگ های سد راهمان می شوند تا ما باور کنیم خدا همراه ماست و ما را می بیند. خدا وقتی ما را می بیند، امتحانمان می کند. وقتی …

Read More »

وقار

بسم ا… الرحمن الرحیم و تبارک به بهترین خالقی که همه چیز را برای انسان و انسان را برای عشق خویش خلق کرده است . و تبارک به پروردگاری که انسان را با وجودی مملوء از قدرت و توانایی آفرید . و وای بر مخلوقی که قدرنشناسی پیش گرفته و فراموش کرده که معشوقی …

Read More »

اعتماد،باور،یقین

بسم ا… الرحمن الرحیم حضرت سلیمان، پیامبر بزرگ الهی وقتی صبر، استقامت و تلاش بی نظیر موری را در راه رسیدن به معشوق می بیند ،به یاری او می شتابد و از خداوند خواستار جابجایی کوه می شود؛ و مور، در مورد پاسخ به این یاری پیامبر زمان، سجده ی …

Read More »

آداب امر به معروف و نهی از منكر، تذكرات رهروی

بسم ا… الرحمن الرحیم برای انسان مؤمن و با تقوا اولین شب قرار گرفتن در خانه ی ابدی (شب اول قبر) سخت و دشوار نخواهد بود، چرا كه شفاعت معصومین (س) و عنایت الهی همراه چنین انسان هایی خواهد بود. افرادی كه در خدمت بیمار خصوصاً پدر و مادر خویش باشند، …

Read More »

مراقبت

بسم ا… الرحمن الرحیم صفحات كتاب زندگی و بندگی سال هاست كه با دستان پاك مرادی از جنس نور در حال بازگشایی و ورق خوردن است. هر صفحه، نشانی از راه، روش و منشی برای بندگی بر ما گشود تا این كه صفحات گذشته، ما را با چگونگی كنترل زبان …

Read More »

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری

بسم ا… الرحمن الرحیم تأثیر پذیری همانند سكه، دو سو دارد؛ سویی مثبت و سویی منفی. ژرفای تأثیر گذاری برخی اتفاقات چون قیام و نهضت عاشورا به قدری وسیع و گسترده است كه پس از گذر هزار و چهارصد و اندی سال هم چنان مهمترین و جامع ترین كانون ارائه …

Read More »

خدمت به خلق 03-11-98

بسم ا… الرحمن الرحیم اعمال ما پس انداز ماست، پس اندازی برای روزهایی که خطرات در کمین هستند و ما به ناگاه متوجه می شویم که چطور چنین خطر بزرگی را از سر گذراندیم. خدای ما خدای ارحم الراحمین است، خدایی که دوست ندارد از پس انداز بنده هزینه کند، …

Read More »