mashghadmin

تمرکز

بسم ا… الرحمن الرحیم ارزش انسان ها نزد خداوند به تقواست و خداوند همانطور که در مناسک حج اعلام فرموده رنگ پوست، فقر و ثروت، قومیت و جنسیت برایش اهمیتی ندارد و آنچه انسان ها در مجمع بزرگ حج بنا به درخواست الهی به اجرا در می آورند یکپارچگی و …

Read More »

جایگاه عشق و عاشقی

بسم ا… الرحمن الرحیم هر خلوتی که انسان با پروردگار یگانه ایجاد می کند و در آن به راز و نیاز، ابراز عشق و علاقه، ابراز ندامت و پشیمانی از لغزش یا قصوری می پردازد، خداوند با اشتیاق تمام از آن بنده استقبال می کند و او را به همه …

Read More »

رسم انسانیت و عشق الهی

 بسم ا… الرحمن الرحیم نهایت و غایت عشق رسیدن به اصل است و تا زمانی که وصل صورت نگیرد “ما شدن” تحقق نمی یابد و رسیدن به اصل به وسیله ذوب شدن ممکن نمی شود. منصور حلاج، عارف والا مقامی بود که به اَنا الحق رسید و مردم به گمان …

Read More »

غرور پنهان (عاشقی کردن)

بسم ا… الرحمن الرحیم عاشقی کنیم با خدا، با فرستادگان خدا و با کلام خدا. می شود با خواندن صحیح و مطابق با لحن و آهنگ و توجه به مفهوم هر آیه با کلام الهی نیز عاشقی کرد و زمینه بروز معجزات توسط این کتاب الهی را برای خود رقم …

Read More »

تقوا

بسم ا… الرحمن الرحیم اسلام دین رفعت، عطوفت، محبت و گذشت است. هر انسان زمانی که در نقطه آرامش و هموار زندگیست طبیعتاً مهربان و گشاده روست. نقطه عطف هر انسانی در سنجش درون و انتخاب شیوه برخورد، زمانی است که اسیر عصبانیت و خشم باشد. درست مانند مولایمان امیرالمومنین …

Read More »

عید غدیر (یاد کردن از اموات)

بسم ا… الرحمن الرحیم غدیر اِکمال و اِتمام دین خداست که با بعثت حضرت رسول (ص) آغاز شد و با معرفی آقا امیرالمومنین (ع) به عنوان وصی و جانشین کامل شده است. سنگین ترین رسالت پیامبر اکرم (ص) از زمان مبعوث شدنشان، تکمیل مأموریتشان در روی این کره خاکی مسئله …

Read More »

کمیت یا کیفیت عمل

بسم ا… الرحمن الرحیم هر انسانی به واسطه خودشناسی می تواند خود را به مرحله ای برساند که با روح و جانش پیام های الهی و الهاماتی را دریافت کند. در انسان های عادی الهامات بسته به اعمال، گفتار و نیات آنان می تواند تقویت و یا بالعکس کم و …

Read More »

تفاوت صبر و تحمل 

بسم ا… الرحمن الرحیم شهادت آقا امام جواد (ع) را پشت سر گذاشتیم و اکنون در ایام شهادت آقا امام محمد باقر (ع) به سر می بریم. امامانی که در زندگی و سیره همه آنان مشکلات، سختی و ناملایمات بسیار وجود داشته است. همیشه گفتیم سیره ائمه تماماً درس بوده، …

Read More »

مرگ و یاد اموات (التیام بخشیدن دل مصیبت دیدگان)  

بسم ا… الرحمن الرحیم مرگ حق است و مرگ عزیزان، ابتلا و آزمایشی بزرگ برای هر انسان اما هستند کسانی که مدتی طولانی در غم از دست دادن عزیزشان در سوگ هستند و رنج از دست دادن بر ایشان همواره تازه و دردآور است. قرائت سوره یس برای درگذشتگان، دعا …

Read More »

سیر و سلوک

 بسم ا… الرحمن الرحیم گلستان شدن آتش بر ابراهیم خلیل ا… مرهون توجه عاشقانه روح و جسم حضرت به پروردگارشان بود و بهره بردن از کلید گشایش ها که در نام و وجود 5 تن آل عبا خلاصه شده است. بی شک چنین فردی در عمق زیبایی های عالم معنا …

Read More »