تفسیر سوره کوثر

بسم ا… الرحمن الرحیم

ان شاا… كه همه ما به آن جایی برسیم كه دعای خانم فاطمه زهرا (س) همراهمان شود تا بتوانیم از حوض كوثر بنوشیم. این سوره در شأن خانم فاطمه زهرا (س) است. این سوره در جواب مشركینی آمد كه به حضرت رسول (ص) برای نداشتن پسر ایراد می گرفتند.

امان از آن خانه ای كه در آن قرآن خوانده نشود و اسم ائمه در آن برده نشود. اگر در خانه افرادی را داریم كه در ساعات غفلت از این نعمات الهی به سر می برند ما به داد آن ها برسیم و با ذكر نام ائمه و با تلاوت قرآن برای آن ها سپری شویم تا بلا و مصیبت خداوند به خاطر آن فرد یا افراد از بقیه اعضای خانواده دور شود.

حضرت زینب (س) همیشه زنده است، آقا امام حسین (ع) همیشه زنده است. این ما هستیم كه مردیم مگر این كه با این عشق و رهروی از مكتب مولا امیرالمومنین (ع) و خانم فاطمه زهرا (س) كه همانا مكتب رسول (ص) است بتوانیم در زمره آن زنده ها در آییم و عطر و كلامشان را دائماً با خود داشته باشیم. حس كنیم و بشنویم تا خودمان را آماده كنیم و در زندگی جاوید كنارشان قرار بگیریم.

خداوند به حق آبروی حضرت زینب (س)، رنج و تحمل ایشان به همه ما نعمت درك زینبی بودن، حسینی بودن، ابالفضلی بودن را  عطا كند و بحق ابالفضل (ع) هیچ گاه اجازه ندهد شیطان، نفس اماره، شیطان ها و یزیدهای زمانه بتوانند لحظه ای در فكرمان، روحمان و راهمان رسوخ پیدا كنند و خدایی ناكرده ما را متزلزل كنند. ان شاا… خداوند عشقی توأم با درك و بینش بالا نصیبمان كند و ما را در عمل به فرامین الهی و دستورات قرآن موفق دارد.

منظور از چشمه كوثر، خانم فاطمه زهرا (س) هستند. اولاد ایشان به منزله آب چشمه هستند كه همواره می جوشد و هیچ گاه خشك نمی شود. می دانیم كه فرزندان خانم فاطمه زهرا (س) تك تك قربانی شدند.

برداشت رهروان: در نعمت هایی كه خدا به ما داده فكر كنیم و هیچ گاه آن ها را فراموش نكنیم. بدانیم كه خیلی از داشته هایمان لطف خداست و می توانست نباشد. شكرگزار نعمت های خداوند كه به ما داده شده است،باشیم. با نماز به یاد او باشیم و در هر لحظه چه با زبان، چه به دل و چه با اعمال نیك او را یاد كنیم. تمامی اعضای بدنمان، تمام هستی و دارایی خود را قربانی و فدایی او كنیم. از مخالفان و كافران ترسی نداشته باشیم و بدانیم كه هر آزاری از طرف آنان به خودشان باز می گردد.

Check Also

تفسیر سوره دهر

بسم ا… الرحمن الرحیم خاندان عترت رسول از یک نور واحد هستند که هر کدام …