همه كارها برای خدا، پرهیز از افراط و تفریط (سوره مزمل)

بسم ا… الرحمن الرحیم

سعی كنیم سوره ای كه می خواهیم آن را تفسیر كنیم، جز عبادت هایمان قرار دهیم و به یك یا دو بار خواندن آن بسنده نكنیم. اگر سوره مزمل را 11 مرتبه قبل از اذان صبح بخوانیم هر حاجت شرعیه داشته باشیم به خواست خداوند برآورده خواهد شد. حضرت علی (ع) و اولاد ایشان  آیات قرآن هستند. اگر ما به مخلوقات خوب خدا دلبستیم، خداوند هم از این مسئله شاد و خوشحال خواهد بود. خداوند دستور می دهد كه به هیچ چیز غیر از من علاقه نبندید حتی خداوند در سوره های دیگر، همسر و مال و فرزند را مثال می آورد؛ این به این معنی نیست كه رهایشان كنیم بلكه باید در قبالشان مسئولیت داشته باشیم. ما در مقابل هر چیز باید مسئول باشیم، همه وجودمان را خدایی كنیم و فقط به دنبال انجام مسئولیت باشیم.

به طور مثال حتی لقمه ای كه می خوریم، بگوییم خدایا به شكرانه نعمت هایت می خورم؛ در این صورت آن لقمه برای ما نعمت خواهد شد. قدمی كه بر می داریم، حرفی كه می زنیم، هر كاری كه می كنیم و حتی در نیت هایمان، بگوییم خدایا به خاطر رضای تو این كار را می كنم؛ در آن صورت بدانیم آن مسئله برایمان تبدیل به ذخیره ای می شود كه برایمان غیر قابل تصور است. مسئله دیگر این که در مشكلات و در سختی ها چه مقدار الگوگیری كردیم و چقدر توانستیم رهروی ائمه را كنیم؟

اگر كسی شب بلند شود و با پروردگارش سخن بگوید بلافاصله خداوند با عظمت، به تمامی فرشتگانش فخر می فروشد كه این بنده ی من است كه مدام مرا صدا می زند. برای رسیدن به همان كمال مطلوب كه هدف خلقت بوده است، همین شب ها می تواند به ما كمك كند. تحمل بی خوابی شب ها، با ذكر ائمه و نام های خدا، خستگی فردا را از ما می گیرد. وقتی شب ها صدایشان بزنید آن لذت آنچنان بر دل می نشیند كه دوست ندارید تاریكی شب به روز وصل شود.

خود قرآن به ما كلید خواهد داد. در كارها و عبادات روزانه برای خودمان برنامه ای در نظر بگیریم و بدانیم اگر در هر كاری افراط شود، در آن مسئله دلزدگی پیش می آید. باید وقتی ذكری گفته می شود بتوانیم احساس كنیم كه در و دیوار هم آن ذكر را می گویند. با توجه و تمركز گرفتن روی آیات قرآن، باطن آیات می تواند برای ما باز شود، پس به كلی از غیر خدا علاقه بِبُریم. از دنیا برای رسیدن و نزدیك شدن به معبود خود و ساختن آخرت استفاده كنیم .دو  چشم تمام اعمال ما را می بیند، پس آن دو چشم را همیشه در نظر داشته باشیم .نماز شب خالص ترین عبادتی است كه صفای قلب می دهد. والسلام….

Check Also

تفسیر سوره دهر

بسم ا… الرحمن الرحیم خاندان عترت رسول از یک نور واحد هستند که هر کدام …