خدا دوست دارد

بسم ا… الرحمن الرحیم

باید در هفته اعمال خود را مورد بررسی قرار داد تا ببینیم تا چه مقدار به مسائلی که باید رعایت کنیم توجه می کنیم :

1. هر روزم بهتر از دیروز

2.  حفظ عفت و پاكدامنی

3. مهرورزی نسبت به بندگان خدا

4. ترس از گناه و خطا

5. ایثار و از خودگذشتگی

6. كارها با نیت خدایی

7. نماز و عبادت خالصانه

8. خضوع و خشوع در نماز

9. توجه در نماز

10. ترس از عذاب خدا

11. امید به رحمت خدا

12. شكرگزاری از خدا

13. یاد كردن اموات

14. خوب دیدن (دوری از بدبینی)

15. انس با قرآن و مددگیری از قرآن

16. مرور مشق عشق

17. آنالیز درون و بررسی اعمال در چهارشنبه شبها

18. عفت كلام

19. انتظار فرج آقا امام زمان و شناخت امام عصر خود

20. با برنامه بودن

21. هدف قرب الهی

22. بالا بردن شناخت خود ، علم آموزی و مطالعه

23. انجام درست مسئولیت ها

24. دعا برای دیگران

25. شناخت معصومین و تقویت عشق نسبت به آنها

26. پایبند بودن به عهد و پیمان و  قسم ها

27. نماز هدیه و درد و دل با معصومین (س)

28. دعا قبل از غذا ، بعد از نوشیدن آب یادكردن تشنگان كربلا

29. رعایت بهداشت فردی

30. حفظ امانت های دیگران

31. امانتداری جسم و روح خود

32. عذرخواهی در مقابل اشتباه

33. صبر و استقامت

34. روابط خوب با خانواده و دیگران

35. اهل عمل بودن تا فقط حرف زدن

36. تأمل كردن در مسائل

37. تعصب در مورد راه و مرام

38. تمركز در باطن آیات

39. مدد از بسم ا… الرحمن الرحیم

40. پاكی قلب و دل

41. دلسوزی دیگران

42. الگوگیری از ائمه اطهار

43. تسبیحات حضرت زهرا بعد از نماز

44. امر به معروف و نهی از منكر

45. انتخاب درست

46. قدرشناسی نسبت به دیگران

47. مددگیری از روزهای ولادت و شهادت

48. تبعیت از امام عصر خود

49. خودشكستن

50. در همه ی لحظات هوشیار بودن

51. رعایت ادب و آداب معاشرت

52. یتیم نواز بودن

53. یادآوری مرگ

54. مروت و جوانمردی

55. شهامت و شجاعت

56.  شاداب بودن و شادابی روح

57. خوش قولی

58. حفظ اسرار

59. ستارالعیوب بودن (عیب پوشی)

60. حلالیت گرفتن از دیگران

61. خوب ماندن بعد از توبه

62. شب زنده داری

63. سپردن كامل خود به خدا

64. گفتگوی درست برای رفع بدبینی ها

65. در نظر داشتن دو چشمی كه همیشه ما را می بیند

66. در امتحانات الهی از خدا كمك خواستن

67. خطاهای كوچك خود را بزرگ دیدن

68. حفظ سلامتی اعضای بدن

69. جذب دیگران به راه و مرام قرآنی

70. مبارزه با وسوسه های شیطانی

71. به دنبال رفع حق الناس رفتن

72. بی نیازی از خلق

73. ملاك دوست داشتن ها تقوای الهی

74. امتحانات رهروی را خوب دادن

75. آراستگی

76. توبه و استغفار

77. كمك و یاری به دیگران

78. احترام به دیگران

79. احترام به پدر و مادر

80. رعایت سلسله مراتب رهروی

81. با خود صادق بودن

82. صبر در مصیبت

83. صبر در معصیت

84. صبر در طاعت خدا

85. سنگین و باوقار برخورد كردن و نجیب بودن

86. تصمیم گیری درست

87. انفاق و بخشندگی مال ، مهر و محبت

88. گذشت و بخشش از خطای دیگران

89. تواضع و فروتنی

90. كمك از رمز سه یا علی

91. صبور و متحمل بودن

92. رعایت عفت ظاهری

93. پرداختن به عفت باطن

94. رعایت نظم و ترتیب

95. توكل به خدا در همه ی حالات

96. یكدل بودن و حفظ اتحاد و وحدت

97. قناعت

98. حسن خلق و خوشرویی و خوش خلقی

99. رعایت عدالت

100. حفظ حال و هوای ماه رمضان

101. مشورت و همفكری با اهل نظر

102. اول نماز بعد كارهای دیگر

103. پیشقدم شدن برای كارهای خیر

104. در اوج نیاز بخشش كردن

105. در اوج صاحب حق بودن ، بخشیدن دیگران

106. خواندن حداقل 50 آیه هر روز

107. یكی بودن زبان و دل

Check Also

پرهیز از حرص و طمع – شنیدن و نشنیدن

بسم ا… الرحمن الرحیم بازنگری در فرازهای مشق عشق علاوه بر این كه یادآور بسیاری …