عظمت بسم ا… الرحمن الرحیم، شب زنده داری، تسبیحات حضرت زهرا (س) مطابق با سوره(ناس،فلق،کافرون)

بسم ا… الرحمن الرحیم

هر چه جلوتر برویم به این واقعیت پی می بریم كه ائمه چه قدرت هایی در اختیار داشتند و هیچ گاه از این قدرت ها برای خودشان استفاده نكردند. هر چه بود و نبود را برای ما، نسل های قبل ما و نسل های بعد ما قرار دادند و عشق را برای ابدی شدن ما ساختند و برای پیدا كردن زندگی واقعی كه بعد از مرگ اصل آن شروع می شود.

ان شاءا… با ورود در عظمت بسم ا… الرحمن الرحیم سعی كنیم آداب اذن دخول را رعایت كنیم و بعد وارد در سخنان پروردگار شویم. خداوند توسط قرآن با ما بندگان حرف می زند و تمام راه زندگی را برای دنیا و آخرت به ما نشان می دهد. یكی از مسائلی كه در سوره های انتهایی قرآن قابل توجه است این است كه از نظر تعداد آیات به ظاهر سوره های كوچكی هستند ولی تمام قرآن را می توان در”چهار قُل” خلاصه كرد  و می توان آن اهدافی كه خداوند از ارسال قرآن و ارشاد بشریت و انسان ها داشته اند را دید و حس كرد.

ما باید خودمان را به جایی رسانده باشیم كه وقتی قرآن را باز می كنیم تا سوره ای بخوانیم و حس و درك خودمان را از آن سوره و كلمات پروردگار بگیریم، لحن سوره كه همان لحن خداوندی است را حس كنیم و اگر با طرز بیان خداوند و لحن خداوند در سوره ها آشنا شویم تمامی اهدافی كه آن سوره مباركه دنبال می كند مثل یك پرده سینما جلوی چشمانمان ظاهر خواهد شد. به طور مثال وقتی می گوییم (قُل یا ایها الكافَرون) باید تشخیص دهیم كه خداوند با چه تحكمی و با چه شدتی كافران و مشركین را مورد خطاب قرار می دهد. مطمئن هستیم كه اگر هر كدام از ائمه به این سوره می رسیدند پشت آن ها به لرزه در می آمد ما هم باید خودمان را به آن شرایط نزدیك كنیم.

اگر در بسم ا… الرحمن الرحیم وارد شویم و خود را در حیطه قدرت، كرم، بخشش و رحیم بودن خداوند حس كنیم و از آن محیط شروع به خواندن آن سوره مباركه كنیم آن وقت می توانیم بفهمیم چه ترسی و در جای دیگر چه شوقی و چه عظمتی برای ما می تواند ایجاد شود. یكی از دلایل شب زنده داری ترس از شب است برای جلوگیری از تسلیم شیطان و شرور شدن بهترین مبارزه این است كه شب زنده داری كنیم كه خداوند هم در سخنانشان آمده است. منظور بیدار ماندن شب نیست، منظور عبادات و راز نیازهایی است كه ائمه معصومین به ما توصیه كرده اند وگرنه خداوند نیازی به بیدار ماندن ما ندارد كه بایستیم و آن چند ركعت نماز را به جا آوریم. خدا نیاز ندارد و این از رحمت خداوندی است كه برای حفظ و ایمن سازی ما این مسئله گفته شده است. این راه و روش برای مبارزه با شیطان و اشرار و وسوسه گران و تمام مسائلی كه به شیطان و شیاطین مربوط می شود گفته شده تا خطر از ما دور شود.

خانم حضرت زهرا (س) با آن كه مقام معنوی بالایی داشتند و در خانه وحی به دنیا آمدند، می بینیم توصیه می كنند تا موقع خواب كاری را انجام دهیم كه خودشان انجام می دادند. سه بار تسبیحات اربعه خواندن، سه “قُل هو الله اَحد” خواندن (كه ختم قرآن می باشد)، قسمتی از زیارت وارث خواندن (السلام علیك یا آدم صفوه الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی كلیم الله، عیسی روح الله، محمد حبیب الله جمیعاً و رحمه الله و بركاته)، 20 صلوات و رحمت خواستن برای مومنین و مومنات.

می بینیم كه همه چیز به حكمت و عظمت پروردگار بر می گردد. تنها جایی كه می توان غرور داشت آن جایی است كه بتوانیم ادعا كنیم كه توانستیم بنده خوب خدا باشیم و آن بنده ای كه خداوند ما را به بندگیش پذیرفته باشد. والسلام….

Check Also

تفسیر سوره دهر

بسم ا… الرحمن الرحیم خاندان عترت رسول از یک نور واحد هستند که هر کدام …