رمز صلوات

بسم ا… الرحمن الرحیم

باز هم بزگترین معجزه عالم یعنی کلام نورانی وحی ، سرمشق بندگی را ترسیم می کند و توسط قصص قرآنی آئینه ی عبرت را به دست بنده های خردمند خدا می دهد تا پند بگیرند و بهره مند شوند .

زندگی انسان سراسر تجربه و درس است ، تجربه و سرگذشتی که لازم است تا غربال شود ، بهترین هایش را گلچین کنیم و منفی هایش را دور بریزیم . زندگی ائمه و انبیاء الهی هم سراسر درس و الگوست . درسی از جنس تقرب ، کامل شدن و به کمال رسیدن .

زندگینامه ی کوتاه پیامبران و بزرگانی که قرآن به آنها پرداخته است طومار بزرگ و وسیعی از درس ها ، حکمت ها و پندهاست .حضرت یوسف امانت بزرگ خدا بود که حضرت یعقوب باید ایشان را به آغوش خداوند می سپرد .یاد بگیریم برای سپردن تنها باید به خدا بسنده کرد که خداوند بهترین امانت دار است.

ذکر صلوات، فوران چشمه ی پاک ثوابی است که تنها فرشته ی بزرگ الهی قادر بر حفظ چنین ثوابی است . صلوات ، رمز عظیم و وسیعی است که کلید قفل های بسته و گره گشای گره های کور است . ذکر صلوات راز نجات یوسف افتاده در قعر چاه ، راز جوانی زلیخایی عاشق و راز آزادی یوسفی اسیر شده در بند زندان بود . ذکر صلوات راز گذشتن ابراهیم خلیل ا..  از آتش و گلستان شدن آن بود .

خداوند در نهایت بخشندگی و مهربانی کد شخصی اش را در اختیار ما قرار داده و ما را هم به حرمت بهترین مخلوقش یعنی حضرت علی (ع) صاحب رمز زیبای بندگی کرده است .

نورانی شدن خلقت از نور چهارده گل سرسبد و چهارده خورشید فروزان رسالت و امانت ، راز عظمت چنین شأن و مقامی است .

معصومین و فرشتگان از نور ، جنیان از آتش و انسان از خاک آفریده شده است . مخلوقات خداوند همگی به شکل روح خلق شدند و براساس مقدرات الهی در زمانی معین لباس خاکی بر تن کردند و متولد شدند ، متولد شدند تا مأموریت انسانیت را انجام دهند و باز براساس تقدیر الهی لباس خاکی خویش را به خاک بسپارند و عازم عظمت خالق شوند.

رهروی و سلوک یعنی عازم نور شدن ، یعنی حرکت و پیوستن به نور  . نوری از جنس حمید به حق محمد(ص) ، عالی بحق علی(ع) ، فاطر به حق فاطمه (س) ، محسن به حق حسن (ع) و یا قدیم الاحسان به حق حسین (ع) .

نوری به پاکی پنج تن آل عبا ، به عظمت معراج حبیب ا… و درخشندگی اسدا… واقع شده در معراج رسول ا…. نوری به حرمت مولایی، که سوگند بر نامش طهارت کامل توبه ی توابینی چون حضرت آدم است .اما زندگی ماشینی ، گرفتاری فراوان و فرصت کوتاه باز هم ما را راهی نظم و برنامه ریزی می کند . فراموش نکنیم کسی موفق است و برنامه اش به ثمر می نشیند که دارای نظم ، اصول و برنامه ریزی باشد.

هدف را مشخص کنیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم . تلاش کنیم  تا قبل از رسیدن روحمان و حرکت آن به سمت سرای باقی ، لباس خاکیمان را با لباس منور شده به نور الهی تعویض کنیم . یادمان نرود ، تلاش ما هزینه ی لباس نورانی ماست .

 شناخت و اطلاعات لازمه ی سفر است .شناخت مقام و شأن چهارده معصوم و پرورش عشق مولا علی (ع) و آل ایشان ، مقدمه ی شکوهمند سفر عرفانی ماست .داشتن رمز و بهره گرفتن از آن با درونی عاری از آلودگی و شناخت کامل ، شروع سفر ماست .

زمان برای قضاوت ، داوری و صدور حکم ، کوتاه است تا فرصت باقی است باید هدفمان را دقیقاً مشخص کنیم و به آن سمت حرکت کنیم .از دلمان که جایگاه حفظ دین و عشقمان است محافظت کنیم و مراقب باشیم تا لغزش هایمان زمینه ی قرار گرفتن در دام شیطان را فراهم نکند . استفاده از مال دنیا و نعمات دنیوی وقتی خوب و با ارزش است که خدایی باشد و بلای جهنم سوزی برایمان به وجود نیاورد .

غرور و افتخار داشتنِ حضرت محمد و آل محمد (ص) واقعیت خلقتی است که در آن همه چیز تلالو و تبلور نور است .دریای نور خدا هر لحظه آماده است تا ما با قلبی مملوء از محبت ، درونش غوطه ور شویم و لذت ببریم .

وقتی خداوند قسمت و روزی مان کرده تا با لباس خاکی زندگی کنیم ، حتماً توانایی و قدرت پوشیدن لباس نورانی را داریم . برای کسب این قدرت و توانایی باید منزلگاه درون مان را عاری از هر ناپاکی و ضعف کنیم و با آذین عشق و محبت ، آماده ی پذیرایی معشوق باشیم . جایگاه تجلی و اوج قدرت های ما ،زمانی است که با لباس نور در پیشگاه نور حاضر باشیم .

با بررسی اعمالمان ، میزان هزینه ی لازم برای خرید لباس تقوی مان را مرتب بررسی کنیم . انجام اعمال نیک و ترک معصیت ، قلک پس انداز خرید ماست .پوشیدن کامل لباس تقوی یعنی تقرب و رسیدن .

قدر سخت کوشی هایمان را در پیمودن جاده ی عشق بدانیم که سخت کوشی هاست که عشقمان را پایدار و جاودانه تر می کند . با دقت خودمان را رصد کنیم و از افراط و تفریط پرهیز کنیم تا نگاه ویژه ی خدا شامل حالمان شود .

خداوند ارحم الراحمین و بخشنده است .وقتی بنده اش را در حال دور شدن از غل و زنجیر شیطان می بیند حتماً وسیله ی آسایش بیشتری را برایش فراهم می کند . به دلهایمان نور بیشتری بتابانیم تا ریشه ی عمیق تر و استوارتری از خودشناسی و اعتماد به نفس داشته باشیم .

جایگاه تجلی خدا را آنقدر آماده ی نور کنیم تا به یاری خدا و مدد آل ا… با تبلوری از نور و درخشش ، در پیشگاه معبود حاضر باشیم .باشد که رستگار شویم . والسلام

Check Also

ارزش حقیقی انسان ها

بسم ا… الرحمن الرحیم چکیده و خلاصه نزول صد و بیست چهار هزار نبی و …