حرز حضرت زهرا س

بسم ا… الرحمن الرحیم

حرز حضرت زهرا س برای برطرف شدن تب بسیار سودمند است .

وضو گرفته و دست راست را بر پیشانی گذاشته و دعای زیر را با حضور قلب بخوانید .

بسم ا… الرحمن الرحیم

بسم ا… النور . بسم ا… نور النور . بسم ا… نور علی نور

بسم ا… الذی هو مدبرالامور . بسم ا… الذی خلق النور علی النور

الحمدلله الذی خلق النور من النور و انزل النور علی الطور

فی کتاب مسطور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی محبور

الحمدلله الذی هو بالعز مذکور و بالفخر مشهور

و علی السراء و الضراء مشکور

و صلی ا… علی سیدنا محمد و آله الطاهرین .

Check Also

اعمال شرف شمس

بسم ا… الرحمن الرحیم اعمال شب نوزدهم فروردین : دو ركعت نماز حاجت و آیه …