اعمال شرف شمس

بسم ا… الرحمن الرحیم

اعمال شب نوزدهم فروردین :

دو ركعت نماز حاجت و آیه 29 و 30 سوره مباركه فاطر خوانده شود .

هر قدر تعداد بیشتری آیات شریفه خوانده شود بهتر است .

اعمال روز نوزدهم فروردین جهت تجدید رمز شرف شمس:

  1. دو ركعت نماز هدیه به معصومین (س).
  2. ذكر 100 صلوات.
  3. ذكر 110 یا علی.
  4. دست راست روی قلب و گفتن سه یا علی و مدد از عزیزان
  5. سوزن را روی رمز شرف شمس بكشید.

دستورالعمل شرف شمس را اذان صبح تا قبل از ساعت 11 ظهر می توانید، انجام دهید.نزدیك اذان صبح زمان بهتری است.

حاجتی كه دارید را روی كاغذ نوشته و بین صفحات قرآن قرار دهید. تا چهل روز نماز هدیه را ادامه دهید. تا سال بعد ان شاا… حاجت روا باشید.

Check Also

آیات 10 قاف قرآنی

سلطانی وزیرش را بسیار دشمن میداشت و قصد کشتن او را میکرد و به ماموران …