قدرت تشخیص و بهداشت روح

بسم ا… الرحمن الرحیم

 انسان همانند سایر موجودات به تغذیه نیازمند است، با این تفاوت كه در سایر موجودات نیازی به تغذیه روحی نیست در حالی كه انسان بیشتر از غذای جسمی نیازمند به تغذیه روحی است. گاهی غذای روح مانند غذای جسمی و یا سایر امكانات زندگی آدمی در انسان ها، متفاوت است. اگر زندگی بسیاری از انسان ها را بدون غرض و عادلانه مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید كه اراده ی پروردگار در مشیتی كه برای انسان ها رقم زده شده متفاوت است و این تفاوت ها بی جهت نیست.

بارها گفتیم خداوند عادل است و هیچ فرقی در خلقت انسان ها قرار نداده است، این خود انسان ها هستند كه با سپردن خویش به غیر از خدا، اسباب گمراهی خود را فراهم می كنند. رسیدن به عشق معنوی مستلزم شناخت پیدا كردن از عشق مجازی است؛ چرا كه بدین وسیله انسان با كسب شناخت از برخی مسائل، می تواند هدف گیری بهتری را در زمان كمتری داشته باشد و قدرت تشخیص بهتری را كسب كند. قدرت تشخیص یعنی توانمندی تشخیص مسائل مختلف در مورد خود، اعتقادات، اهداف، نحوه و روش زندگی، برداشت ها و به كار بستن ها در مورد خود و دیگران قدرت تشخیص ما را تشكیل
می دهد.

از زمان بسته شدن نطفه در رحم مادر، نیاز به تغذیه برای نطفه وجود دارد. در كاشتن هر بذر و دانه ای نیز مسئله تغذیه بسیار مهم است. صِرف كاشتن یك دانه در زیر خاك، نمی تواند باعث ثمردهی و به بار نشستن آن شود. بذر نیز از زمان كاشته شدن نیاز به تغذیه و رسیدگی دارد تا به رشد و ثمردهی برسد. انسان ها نیز همانند بذر و دانه نیاز به تغذیه و رسیدگی دارند؛ با این تفاوت كه شرایط رشد و تغذیه در انسان به صورت مرحله بندی وجود دارد و در این مراحل است كه ساختار فكری، جسمی و روحی فرد، شكل گرفته و به تكامل می رسد و در این ساختار ها گاهی انسان ها، تنها به رشد جسمی رسیده و ساختار درونی ضعیفی را دارند.

برخی به رشد متوسط، برخی به رشد متعادل و برخی به رشد عالی و قوی می رسند. برای تمامی مادرانی كه افتخار دارند تا مقام مادری را در كارنامه زندگی خود ثبت كنند آگاه باشند كه روش زندگی، برخوردهای فردی، باید و نباید تعیین شده در دوره ی خاص حمل جنین و نوع تغذیه جسمی كه به رشد جنین منجر می شود، عدم عصبانیت، عدم خشم، نوع صوت و رفتار محبت آمیز برای شكل گیری روح و جسم جنین تا زمان تولد بسیار موثر است. علم امروزه بشر ثابت كرده كودكانی كه از شیر مادر تغذیه می كنند و در هنگام شیر خوردن از كلمات محبت آمیز بهره مند می شود، كودكانی كه باهوش، با ضریب درك بالا و با قدرت جسمانی بیشتری و فرزندانی غنی از محبت،مهر و عاطفه خواهند بود و بالعكس وجود تشنج و
درگیری های خانوادگی و عدم حضور نیازهای مادی و معنوی در محیط رشد فرزندان نیز سبب تغییر در چهره، نگاه، صدا و رفتار وی خواهد شد. كودكانی كه بهداشت تغذیه روحی و روانی و بهداشت تغذیه جسمانی در مورد آن ها رعایت نشده، شكل گیری و آینده ای متزلزل را در پیش را خواهند داشت.

برای سالم زندگی كردن در این عصر، مبنای تمامی توصیه ها، بر رعایت بهداشت است. ویروس و میكروب در همه جا وجود دارد، در این شرایط كسانی از بیماری ها مصون می مانند كه در مسائل روزمره زندگی خود، بهداشت را رعایت می كنند. متأسفانه در بسیاری موارد واژه ی بهداشت در ذهن انسان ها تداعی كننده ی شست و شو و میكروب زدایی و تهیه مواد غذایی سالم است. درحالی كه یادگیری، فراگیری، آموزش و شكل گیری رشد انسان ها نیز نیازمند بهداشت و سلامت خواهد بود. امروزه بسیاری از مباحث از طریق علم و دانش روز به انسان ها ارائه می شود، اما در زمان پیامبر (ص) و
ائمه (ع) كه مردم در سطح تحصیلی ضعیفی به سر می برند، بیان بسیاری از مسائل سخت و دشوار بود.

بارها و بارها از معجزات پیامبران شنیدیم؛ از دَم مسیحایی حضرت عیسی روح ا…، از ید بیضایی حضرت موسی كلیم ا… و از سایر معجزاتی كه در حضرت آدم، حضرت نوح و حضرت محمد رسول ا… (ص) به انسان ها عرضه شد. با دقت در زندگی این بزرگواران، به خصایصی خواهیم رسید كه همین خصایص، نقش مهمی در برگزیده شدنشان برای رسیدن به پیامبری داشته است. خاتم الرُّسل (ص)، از ابتدای نوجوانی مشهور به محمد امین می شود. هر چند امین بودن یك خلصت، یك اخلاق و یك رفتار انسانی است كه ممكن است در برخی انسان ها وجود داشته باشد و در برخی وجود نداشته باشد؛ اما امانت دار بودن، یكی از بهترین و موثرترین رفتارهای بهداشتی انسان است. انسان امانتدار، بهداشت در مال، جان، ناموس و همچنین عدم خیانت و مداخله در مسائل دیگران را به خوبی رعایت می كند.

خیانت ویروس بسیار مهلك و از ابزارهای موثر شیطان است و خداوند نیز مدام بر دشمنی شیطان با انسان تأكید می كند. دشمن هر قدر هم از نظر ظاهری قوی باشد اما از امكانات و تجهیزات لازم بهره مند نباشد قادر نیست تا ضربه و زیان زیادی را وارد كند. شیطان دارای توانمندی نیست و تنها به واسطه ی در دست داشتن ابزارها و تجهیزات، قادر است تا انسان ها را فریب داده و به گمراهی كشاند. قدرت پیدا كردن شیطان از رعایت نكردن بهداشت روحی ماست كه ایجاد می شود.

برای رشد و تعالی پیدا كردن نیاز به تشخیص داریم. اگر می خواهیم تا در اجتماع و در اجرای مسوولیت ها به خوبی پیش رویم باید امانتدار باشیم. رعایت نكردن امانتداری در درون انسان تبدیل به میكروب می شود و بهداشت روحی انسان را خدشه دار می كند. حفظ بهداشت روحی مستلزم به كار بستن قدرت تشخیص در انسان هاست. خداوند قدرت فكر و اندیشه را در همه ی انسان ها قرار داده و الگوهای رفتاری و زندگی را با نازل كردن پیامبران، انبیا و معصومین (س) به انسان ها ارائه كرده است. زندگی، رفتار و كردار فرستادگان الهی، دایره المعارفی برای به كار بستن قدرت تشخیص در انسان ها است. دروغ گویی نیز ویروس مهلك و خطرناك دیگری است كه بهداشت روحی انسان ها را تحت تأثیر خود قرار داده است. هر چند دروغ گفتن ممكن است در كوتاه مدت شیرین باشد و برای انسان ایجاد منفعت كند اما در بلند مدت به تلخی مبدل می شود.

در راه و مرامی كه ما انتخاب كرده ایم رعایت بهداشت تغذیه و پرداختن و بالا بردن قدرت تشخیص، اساس رشد و تعالی یكایك رهروان را موجب می شود. در مباحث اخیر تمامی مراحل نیازهای انسانی كه می تواند در كنار جسم، روح را جلا دهد و دارای توانمندی كند، بیان شد، اما باید در عین حال، از تغذیه روحی خود نیز مراقبت لازم و كافی را داشته باشیم تا
ویروس ها و میكروب ها سبب كاهش سلامتی تغذیه روحی ما نشوند.

ثروت به تنهایی باعث خوشبختی نمی شود بلكه نعمت های الهی زمانی نعمت هستند كه اصول بهداشتی در آن ها رعایت شود. ثروت نیز زمانی نعمت خواهد بود كه توصیه های الهی در آن لحاظ شده باشد؛ از جمله توصیه های الهی است كه در زمان بهره مند شدن از ثروت، بخوریم و بخورانیم، از یتیم و مسكین حمایت كنیم و صله رحم به جا بیاوریم. به كار بردن چنین توصیه هایی یعنی رعایت بهداشت ثروتی كه خداوند در اختیار بنده قرار داده است؛ ثروتی كه در آن بهداشت رعایت شده باشد انسان را به سمت گمراهی نخواهد برد. ثروتی كه صَرف خمس، زكات، احسان، خیرات، صله رحم و در كل توصیه های الهی می شود، بركت و و سعت پیدا می كند و چنین ثروتی است كه تبدیل به رحمت و درمان می شود.

از آن جایی كه خداوند عادل است و وعده ی خداوند حق است، ممكن نیست فردی كه به رعایت بهداشت ثروت خویش نپرداخته مورد رحمت و غفران الهی واقع شود. خداوند با غرق كردن این افراد در امور دنیوی، موجبات غفلت آن ها را از استغفار و توبه فراهم می كند و به این صورت عدالت خویش را در بین بندگان توزیع می كند. در بسیاری موارد سختی، ناراحتی و گرفتاری ها برای انسان به وجود می آید تا انسان خداوند را بخواند.

توصیه ی آنالیز كردن در هر هفته برای این است كه ما افكار و اعمالمان را مورد بررسی قرار دهیم و آن ها را براساس انداره ی درونی خود تنظیم كنیم. آنالیز كردن برای این است كه ما میزان آلودگی و یا بهداشت درون خود را زیر ذره بین تشخیصمان تعیین كنیم. به كار بردن قدرت تشخیص در بسیاری از امور زندگی، همانند انتخاب شغل، مهم و موثر است. به كار بستن قدرت تشخیص و ایست دادن به خود در هر تصمیم و انتخابی، عنایت و توجه و رحمت الهی را به دنبال دارد. وقتی در اوج نیاز به رعایت بهداشت می پردازیم خداوند خود در های رحمت و روزی را بر روی بندگان می گشاید. در بسیاری موارد ما اِصرار بر اموری داریم كه با ما سازگار نیست. به كار بستن قدرت تشخیص در جایگزین قرار دادن برای آنچه با ما سازگار نیست می تواند ما را در مسیر زندگی و بندگی كردن به درستی هدایت كند.

 

ضدعفونی كردن افكار از جمله بدبینی، بدخیالی و بداندیشی كه در هر انسانی سبب خود آزاری و ایجاد حق الناس
می شود، بسیار مهم تر از ضدعفونی كردن مواد غذایی است كه مورد استفاده قرار می دهیم. بدبینی از ضدعفونی نكردن افكار نشأت می گیرد. بدبینی و بدگمانی حتی در فكر انسان نیز نكوهیده شده است. بدبینی و بداندیشی موجب مسمومیت فكری و درونی می شود و مسمومیت باعث ایجاد تغییر در چهره، صدا و رفتار می شود. اگر هر انسانی بتواند فقط و فقط از دروغ گفتن به خود پرهیز كند ، باعث عدم ورود شیطان به درون می شود .

سخت گیری دین ما برای شاهد قرار دادن بر گناه كبیره دیگران نشان از كراهت و زشتی دارد كه در بدبینی نهفته است.

مدام از ثروت و دارایی دیگران صحبت كردن و ناله كردن تنها روح ما را آزار و سیاه می كند و حسادت را به درونمان دعوت می كند. چشم یكی از اعضا بسیار موثر و از جمله عجایب در خلقت پروردگار است. چشم هر انسانی علاوه بر دیدن، جایگاهی است برای نشان دادن درون.  چشم و به تبع آن نگاه هر فردی می تواندخشم، محبت، عاطفه و مهر حقیقی، مهر ظاهری و عصبانیت را نشان دهد. بسیاری از نعمت هایی كه در اختیار ما قرار گرفته و در درونمان بایگانی شده به سبب به كار نبردن قدرت تشخیص ما در نوع به كارگیری آن است. متأسفانه غرق شدن در نداشتن ها و ناراحتی ها هر انسانی را از نعمت ها و توانایی های بایگانی شده غافل می كند.

خداوند درمان هر دردی را در كنار او قرار داده است. اگر فردی از درد و مشكلی در رنج و عذاب است، درمانی نیز برای او معین شده است. هر انسانی قادر است تا واكسن درد و رنج خویش را در درونش بسازد و خود را در مقابل درد و رنج ها ایمن كند. بهداشت و میزان مواد غذایی كه انسان ها مورد استفاده قرار می دهند مهم و اساسی است و چنانچه اختلالی در بهداشت جسمانی انسان به وجود بیاید قابل حل و قابل بازگشت است اما تغذیه نكردن روح و پژمردگی روح به زودی قابل حل نخواهد بود.

ان شاا… همه ی ما با به كار بستن توانایی های ذاتی، اهدایی و با رعایت بهداشت رفتاری و كلامی بتوانیم در مسیر سبز ایمان استوار و محكم قدم برداریم. والسلام…

Check Also

اعتماد به نفس،بهداشت روح

بسم ا… الرحمن الرحیم اعتماد به نفس لازمه زندگی بهتر و بندگی کامل تری است. …