شناخت توانمندی ها 95.09.11

بسم ا… الرحمن الرحیم

ماندگاری آن چه را که می شنویم در خود حفظ کنیم و قدر بدانیم. یادآوری بسیار مؤثر است؛ گاهی همین تذکرات و یادآوری ها، ما را از ارتکاب به گناه نجات می دهد. هر کس مسئول اعمال خویش است. ان شاء ا… فرصت هایی را که داشتیم مورد استفاده قرار داده و حس رضایت را در خود احساس کرده باشیم. تمامی ساعات و تمامی ایام، ایام خداست و خدا حاضر، آگاه، بینا و شنوا بر اعمال انسان و نزدیک تر از هر کس و هر چیزی به بندگانش است. هر لحظه دردهای ما را می شنود و با نهایت عشق و سخاوت ما را می بخشد اما شناخت از خود و توانمندی های خویش سبب گزینش ما در تمامی سطوح زندگی می شود. کسی که از خود شناخت جامع تر و دقیق تری داشته باشد، مطمئناً در روش های زندگی و در انتخابات مهم و یا انتخاب دوست و کسانی که در مراوده با آن هاست از دقت نظر بالاتری استفاده می کند.

اکثر شکست ها و ناملایماتی که در زندگی ها به وجود می آید از عدم شناخت و تابع احساسات شدن و بر مبنای احساسات تصمیم گرفتن هاست. چنانچه واقعیت خود را بشناسیم بر اساس روزمرگی های خود می توانیم انتخابات درستی داشته باشیم؛ مثل این که چه موقع صحبت کنیم و چه موقع سکوت! کجا باید باشیم، چه رفتار و گفتاری را انتخاب کنیم. هر چه انسان به شناخت خود برسد یک گام به شناخت پروردگار نزدیک تر می شود. نهایت و سرانجام گام هایی که در جهت خودشناسی برداشته می شود به سرانجامی ایده آل به نام خداشناسی می رسد. رسیدن به این فرجام خوش، امنیتی خاص را در اختیار بنده و در تمامی لحظات و روزمرگی های او قرار می دهد.

اکثر ضعف های ما از عدم شناخت از خود و از توانمندی های ماست.  اگر به هم صحبتی با انسان های پرخاشگر و قدرتمند بنشینیم، متوجه خواهیم شد که علیرغم ظاهر فریبنده، از ضریب اعتماد به نفس پایین برخوردارند و همانند یک کودک عمل می کنند و یا انسان هایی که با وجود امکانات عالی مادی و دنیوی باز هم دارای توانمندی و اعتماد به نفس ضعیف هستند اما در سویی دیگر انسان هایی هستند که با وجود تنگدستی و فقر، چشم و دل سیرند و خود را به مرز بی نیازی نزدیک کرده اند.

افرادی که نمی توانند روی افکار خود متمرکز شوند و مدام از شاخه ای به شاخه دیگر می روند، نمونه ی افرادی هستند که بر اثر مراجعه نکردن به خود، در عدم خودشناسی به سر می برند و مکرراً ضرر می بینند. تفکرات ما انسان ها متفاوت است اما در کلیات مشترک هستیم و همه ما صاحب نعمتی چون مغز، قدرت فکر و اندیشه هستیم اما آن چه باعث تفاوت افراد شده نوع به کارگیری از قدرت تفکر و در نتیجه قدرت تشخیص و نوع بینش است. مطمئناً وقتی انسان به تجزیه و تحلیل خود پرداخت، توانمندی خود را شناخته و انتخاب درستی خواهد داشت. متأسفانه اشکال ما در جایی است که ابتدا انتخاب می کنیم و سپس می شناسیم که همین باعث شکست ما و فروپاشی اعتقاد، ایمان و اعتماد به نفسمان می شود.

توجه در زندگی امامان به روشنی نشان می دهد که هر یک از امامان ما در اجرای مأموریت و مسئولیت خویش از شاخصه و توانمندی ویژه ای استفاده کردند. در حالی که همه امامان می توانستند عاشورایی داشته باشند اما هر یک بر حسب توانمندی بارز خود و براساس مقتضیات زمان و مکانی که داشتند به انجام امامت خویش پرداختند.

خداوند مغز ما را طوری خلق کرده که توان اخذ همه مسائل را با قوت و ضعف های متفاوت دارد. توان اخذ کینه و نفرت تا عشق و احساس، توان پرخاشگری و جنگجویی تا صلح، مهر و محبت. خداوند انسان را مختار آفریده و راه را مشخص کرده تا خود انتخاب کند.

خداوند توسط راهبر و راهنمایان ویژه ای که آفریده، راه رحمانی و شیطانی را معرفی کرده و فرموده انتهای راه رحمانی، سعادت و انتهای مسیر شیطانی، شقاوت است. کسی که راه شیطان را انتخاب کرده ابتدا به درون و نفس خود بر می گردد؛ چنین انسان هایی مدام متزلزل و از آرامش به دور هستند. انسانی به آرامش خواهد رسید که از حرص و طمع عاری باشد و به بی نیازی برسد. انسانی که در راه رضای پروردگار قدم می گذارد ممکن نیست در دام حرص و طمع بیفتد. انسانی که رضای خدا را خواهان باشد، برنامه مغز و قلبش جز حرکت در مسیر پروردگار نیست. انسانی که توانمندی برنامه دادن به عظیم ترین و پیچیده ترین کامپیوترها را داراست مگر ممکن است نتواند به مغز و قلب خود برنامه دهد؟!!

اولین و مهم ترین برنامه برای مغز و قلب فرد با ایمان این است که بداند همه بود و نبود و هستِ او به دست و اراده پروردگار است وهمین باور است که ما را از رفتن به سمت پوچی ها و شکست های مکرر نجات می دهد. بسیاری از ناکامی های ما محصول نگرانی های ما برای روزهای نیامده است و بسیاری نگرانی ها محصول عدم خودباوری ماست. ملاک خوشبختی و بدبختی هر یک از ما باورهای ما و تسلیم شدن یا نشدن ما در برابر رضای پروردگار است. تسلیم خواسته ها و هوی و هوس ها شدن، ترس از باخت و بی ارزش بودن را برای ما زنده می کند و از ما فردی سست اراده پدید می آورد.

در برابر نظر و فکر دیگران، فرو ریختن و تصمیمات را به دیگران سپردن، نمونه ای دیگر از عدم شناخت ما از خود است. از جمله دلایل از هم گسستگی ها در زندگی های زناشویی عدم برنامه ریزی و انتظارِ داشتنِ ایده آل ها و در واقعیت روبه رو شدن با همسری زحمت کش که با ایده آل ها فرسنگ ها فاصله دارد و توقع کردن های بی شمار است. بالا رفتن سن ازدواج نیز حاکی از این مسئله است که جوانان در عدم خودشناسی و داشتن توقعاتی بالا سیر می کنند؛ وگر نه انسان به گونه ای خلق شده که می تواند با کم ترین امکانات بهترین زندگی را برپا و اداره کند. اگر توانمندی ها جایگزین حرص و طمع و توقعات افراطی باشد، ثمرات چشم گیری را نصیب انسان می کند و وقتی انسانی با حداقل امکانات به حداکثر پیشرفت می رسد یعنی از توانمندی خود به نحو احسن یاری طلبیده است. قناعت پیشه کردن با مراجعه نکردن به توانمندی ها و بهره جستن از آن بسیار متفاوت است. راضی شدن به اندک روزی در حالی که از قابلیت های بالایی برخورداریم و آن را مورد استفاده قرار نمی دهیم به نوعی ظلم به خود است.

دلیل اصرار بر آنالیز درونی به خاطر کشف و شکوفا شددن همین توانمندی ها و قابلیت هاست. بسیاری از موفقیت ها نشأت گرفته از تأکیدی است که به توانستن ها داریم. عالِم بی عمل نباشیم زیرا تک تک ما سرشار از استعداد و توانایی هستیم که نمی شناسیم و بهره نمی بریم. قبل از هر چیز باید به این برسیم که بنده خدایی هستیم که بخل ندارد و بندگانش را دوست دارد و همه نعماتش را در اختیار بندگانش قرار داده است.

“من می توانم ها” را در خود نهادینه کنیم و برای این که بدانیم چه چیزهایی را می توانیم، باید به درونمان مراجعه و از خود شناخت حاصل کنیم. در مرتبه مهم و والاتر داشتن هدف است که به توانستن های ما جهت می دهد. دقت کنیم در تعیین هدف نباید روی هدفی سرمایه گذاری کرد که با توانمندی ما مغایرت داشته باشد و نیز باید دقت داشت که یک هدف نباید هدف غایی و نهایی ما باشد. برای رسیدن به هدف نیاز به کسب انرژی مادی و روحی هست، بنابراین بهتر است با یک هدف کوچک شروع کرد و پله پله بالا رفت تا اگر دچار شکست شدیم انرژیمان را صددرصد صرف یک هدف نکرده باشیم و خود را کاملاً نبازیم.

دوره کنونی ما دوره ای سرشار از شرایط و امکانات برای پیشرفت و ترقی است. ان شاء ا… برنامه خودشناسی را هفتگی و بهتر از آن روزانه مورد توجه قرار دهیم و مطابق با دستور آقا رسول ا… (ص) به حساب خود رسیدگی کنیم قبل از این که به حسابمان رسیدگی شود. والسلام…

Check Also

پذیرش شکست

 بسم ا… الرحمن الرحیم مقوله شکست از جمله مسائلی است که چنانچه انسان قادر به …