امتحانات الهی، سخن چینی 27-04-98

بسم ا… الرحمن الرحیم

امتحانات الهی مختص انسان ها نیست، فرشتگان الهی نیز با توجه به درجه و مرتبه ای که در آسمان ها دارند، مورد آزمون واقع می شوند. فرشتگان از ارتکاب به گناه در امانند و همانند ما مرتکب گناه نمی شوند اما آنان نیز از این که در آزمون های الهی بلغزند و اشتباه کنند در هراسند. ملائکه و فرشتگان الهی در طبقات آسمان، رتبه بندی آن ها معلوم می شود و صرف نظر از چند فرشته مقربی که در خدمت مولا امیرالمومنین علی (ع) هستند، نهایت درجه و مقامی که شامل حال فرشتگان می شود طبقه ششم آسمان است.

همان گونه که فرشتگان با ارتقا درجه آزمون های سخت تری پیش رو دارند، انسان ها نیز بدین گونه اند. هر بار انسانی با خود کنترلی و مهار نفس در جهت رشد و تعالی خود قدمی برمی دارد، مورد توجه خدا واقع می شود و مرتبه و درجه ای بالاتر دریافت می کند. در عالم معنا هرگاه انسانی در ردیف بندگان و سالک الی ا… قرار می گیرد، امتحان و آزمونی در همان سطح دریافت می کند.

نکته مهم و قابل توجه این است که بسیاری از انسان ها که پس از رسیدن به مرتبه ای دچار ضعف و گاهاً سقوط می شوند از آسایش خاطر و غروری که به واسطه آن ایجاد می شود، آسیب می بینند. البته غروری که از آن صحبت شد، غرور به معنی کبر و خود برتر بینی نیست بلکه غروری است که تصور می کنیم مرحله ای از آزمون برای ما به پایان رسیده است و ما می توانیم از آن عبور کنیم اما به این موضوع فکر نکردیم که پس از عبور از این مرحله باید قوی تر باشیم؛ چرا که مرحله ای مهم و دشوارتر پیش رو خواهیم داشت. دقیقاً همین شکاف که از آسایش خاطر و غرور حاصل می شود، دریچه نفوذ شیطان و یا آغازگر هجوم نفس می شود تا انسان اغوا شود و شیطان به هدف خود دست یابد.

شیطان همواره در صدد اثبات این قضیه است که مخلوقی به نام انسان که خداوند او را اشرف مخلوقات نامید و دستور سجده ملائکه را به او داد، ضعیف است و مستحق لقب خلیفه الهی نیست. پس همواره باید تلاش کرد و از سفر به درون غافل نشد تا قدرت تشخیص پیدا کرد، قدرتی که کمک می کند آزمون های الهی را از دام های شیطان تشخیص دهیم. رسیدگی و بررسی مکرر است که زندگی مادی و معنوی ما را به سمت بهترین مسیرها با کم ترین اشتباه ها هدایت می کند؛ چرا که بررسی ها به انسان آگاهی می دهد و قدرت تشخیص انسان ها را تقویت می کند.

همیشه گفتیم خداوند به معنای واقعی کلمه رحمان و رحیم است و از گناهان و اشتباهات ما تا جایی که حق الناس نباشد، می گذرد و می بخشد و استغفارهای ما را پاسخ می دهد. از جمله حق الناس ها، سخن چینی و بدتر از آن تغییر سخن به شکل منفی و انتقال آن به دیگریست اما می شود که در مواجهه با چنین افراد سخن چینی از آن ها خواست تا در حضور خود شخص و بیان همان صحبت ها نزدِ او صبر کنند. بدین گونه اگر صحبت فرد سخن چین صحت داشته باشد، شخص اجازه می یابد از خود دفاع کند و یا فرصت عذرخواهی یابد. اگر هم صحبت فرد سخن چین صحت نداشته باشد، دیگر به خود اجازه نمی دهد که به راحتی دیگران را قضاوت کند و بار حق الناس برای خود و ما را به عنوان شنونده ایجاد کند.

بسیار گفتیم که در یوم قیامت همه اعضا و جوارح علیه انسان شهادت می دهند و وای بر زمانی که ما به جرمِ شریک شدن در گناه دیگری به مجازات برسیم. از خداوند خواستاریم تا همواره مدد رسان ما باشد تا از افتادن در دام شیطان در امان باشیم که اوست یاری دهنده مهربان. والسلام…

Check Also

قضاوت

بسم ا… الرحمن الرحیم سلامتی نعمتی بی بدیل و غیرقابل قیاس با سایر نعمات خداوند …