کودک درون

آشنایی با کودک درون

بسم ا… الرحمن الرحیم نزول نعمت الهی در جاری شدن حقانیت در فكر ، عمل و بیان كسانی كه رسم بندگی برپا كردند ، نیازمند شكر و شادی است و این در حالی است كه تكلیف و وظیفه ی ما را در برابر چنین نعمتی بیشتر و دقیق تر می …

Read More »

کودک درون، بخشش 23-03-98

بسم ا… الرحمن الرحیم یاد کردن از اموات تماماً خیر و منفعت را برای ما به ارمغان می آورد؛ چرا که اموات با هر دین، مذهب، فکر و عملکردی که به دیار باقی کوچ کردند دارای یک وجه مشترکند و آن این که همه آنان دستشان از این سرا (دنیا) …

Read More »