نماز

اثرات نماز صبح 13-06-99

بسم ا… الرحمن الرحیم آقا امیرالمومنین (ع) شهید محراب بودند. شهادتی که در آخرین نفس به زبانِ عمل و نه به زبانِ سَر، اعلام کردند که نماز اصل و اساس دینداری و عاشقی است. نماز پایه بندگی است که اگر نبود آقا امام حسین (ع) در شرایط جهاد و جنگ …

Read More »

اهمیت نماز

بسم ا… الرحمن الرحیم قرآن معجزه ی عظیم خدا برای راهنمایی بشر و بشریت است . قرآن رودخانه ی عمیق هدایت برای بنده هایی است که در راه بندگیشان دل و فکر و اندیشه یشان را به مسیر رود سپردند و درخشش نورانی کلام وحی را چلچراغ مسیر 7 تا 70 گانه ی رهرویشان …

Read More »

اهمیت نماز

بسم ا… الرحمن الرحیم ماه مبارك شعبان، ماه پیامبر مهربانی را به اتمام رسانده ایم؛ امید كه از فرصت این ماه عزیز برای توشه گیری هر چه بیشتر استفاده كرده باشیم اما از آن جائی كه خداوند فرصت دهنده مهربان است، هر آن كس كه تاكنون از فضایل این ماه …

Read More »