نقاط قوت و ضعف

ضعف ها و عدم شناخت

بسم ا… الرحمن الرحیم از پیله هاست كه پروانه ها شكل می گیرند و پر پرواز پیدا می كنند. نقطه ضعف ها، پیله های ما هستند كه باید رفع شوند تا به پروانگی برسیم و پرواز را آغاز كنیم. متأسفانه ما انسان ها زمانی كه در سفر شناختی به درون …

Read More »

رفع نقاط ضعف

بسم ا… الرحمن الرحیم اخلاق و رفتارهای منفی و بد هر یك از ما،‌‌به منزله ی میوه ای فاسد و گندیده ای است كه نه تنها قابلیت خوردن را ندارد بلكه ظاهراً هیچ كاربرد و مصرف دیگری جزء دور ریختن به همراه نمی آورد و این در حالی است كه اگر …

Read More »