نقاط قوت و ضعف

تفاوت صبر و تحمل 

بسم ا… الرحمن الرحیم شهادت آقا امام جواد (ع) را پشت سر گذاشتیم و اکنون در ایام شهادت آقا امام محمد باقر (ع) به سر می بریم. امامانی که در زندگی و سیره همه آنان مشکلات، سختی و ناملایمات بسیار وجود داشته است. همیشه گفتیم سیره ائمه تماماً درس بوده، …

Read More »

ضعف ها و عدم شناخت

بسم ا… الرحمن الرحیم از پیله هاست كه پروانه ها شكل می گیرند و پر پرواز پیدا می كنند. نقطه ضعف ها، پیله های ما هستند كه باید رفع شوند تا به پروانگی برسیم و پرواز را آغاز كنیم. متأسفانه ما انسان ها زمانی كه در سفر شناختی به درون …

Read More »

رفع نقاط ضعف

بسم ا… الرحمن الرحیم اخلاق و رفتارهای منفی و بد هر یك از ما،‌‌به منزله ی میوه ای فاسد و گندیده ای است كه نه تنها قابلیت خوردن را ندارد بلكه ظاهراً هیچ كاربرد و مصرف دیگری جزء دور ریختن به همراه نمی آورد و این در حالی است كه اگر …

Read More »