ماه رمضان

ماه رمضان 98، روزه حقیقی 05-02-98

بسم ا… الرحمن الرحیم واقعیت است که هر انسان و هر جانداری نیازمند معاش و تغذیه است تا بتواند خود را حفظ کند و کارایی لازم را داشته باشد. این که بزرگان دین ما از جمله آقا امیرالمؤمنین (ع) می فرمایند بدون معاش نمی توان دین داشت، نشانی روشن بر …

Read More »

آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان 96.04.01

بسم ا… الرحمن الرحیم سرعت گرفتن عمر انسان در زمانه کنونی نشانه ای از رسیدن آخر الزمان و مهیا شدن شرایط برای ظهور منجی عالم بشریت است. در آستانه ماه مبارک رمضان واقع شدیم، ماهی سراسر عشق و بخشندگی، ماه تزکیه نفس، ماه تسویه حساب و پس دادن حساب، ماه …

Read More »

شرایط خادمی سفره ماه مبارک رمضان 96.02.14

بسم ا… الرحمن الرحیم تنها حقیقت محض خداست. اول و آخر عشق نیز خداست. اوست که پاک و منزه است و از هر زشتی و ناپاکی مبرّاست. عشق است که باعث آفرینش انسان شد و پاکی عشق را نمایان کرد؛ این ها همه بدان معنا است که بدانیم: ما انسانیم …

Read More »