عظمت قرآن

ارزش حقیقی انسان ها

بسم ا… الرحمن الرحیم چکیده و خلاصه نزول صد و بیست چهار هزار نبی و مرسل در معجزه رسول خاتم (قرآن کریم) جای گرفته و کمترین تأمل و اندیشه در آن، گشایش های بسیاری را به دنبال دارد. از ابتدای خلقت رسولان الهی یکی پس از دیگری پا به عرصه …

Read More »

رمز صلوات

بسم ا… الرحمن الرحیم باز هم بزگترین معجزه عالم یعنی کلام نورانی وحی ، سرمشق بندگی را ترسیم می کند و توسط قصص قرآنی آئینه ی عبرت را به دست بنده های خردمند خدا می دهد تا پند بگیرند و بهره مند شوند . زندگی انسان سراسر تجربه و درس …

Read More »

نکات سوره هود 11-11-97

بسم ا… الرحمن الرحیم توصیه و سفارش برای پرداختن به سوره هود با توجه به دوره و عصری که در آن زندگی می کنیم و هم چنین انتخاب مسیر رهروی نکته و کلیدی است تا مصمم و با آگاهی و ایمان بیشتر به ادامه مسیر بپردازیم. در قسمتی از این …

Read More »