صفات نیک

قناعت داشتن و قانع بودن، بخشش و گذشت

بسم ا… الرحمن الرحیم مقصد و آرزوی همه ما جز وصل و قرب الهی نیست. قلب تك تك ما همانند یك دماسنج قادر است تا میزان و حرارت عشق وجودی ما را نشان دهد. استفاده از رمز سه یاعلی (ع) با قلبی مملو از صدق و صفا بهترین وسیله برای …

Read More »

قناعت و قانع بودن

بسم ا… الرحمن الرحیم ذكر یاعلی بهترین و والاترین عبادت است. شعارها را به شعور حقیقی و درونی تبدیل كنیم و یاعلی ها را در جان و تنمان نهادینه كنیم. برای یادكردن اموات نیازی نیست تا در كنار قبور عزیزان و رفتگانمان باشیم و به ذكر فاتحه و یا قرائت …

Read More »

کنترل احساس و شناخت بیشتر در دل نوشته ها

بسم ا… الرحمن الرحیم دل نوشته های ما محصول فوران احساسات نابی است كه از درونمان تراوش می كند و در قالب كلمات و جملات بیان می شود و خودمان و دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد . احساسات خوبند اما كافی نیستند . هدف جمع و رهروی كردن …

Read More »

رسم امانت داری

بسم ا… الرحمن الرحیم خداوند صمد و بی نیاز است و هیچ یک از دستورات و فرامین الهی صرف رفع نیاز خداوند صمد نیست . باور انسان باید بر این مبنا شکل بگیرد که آفریدگار ما ، بی نیاز مطلق است و تنها علاقه و رحمت فراوان خالق یکتاست که …

Read More »

صداقت با خود 13-02-97

بسم ا… الرحمن الرحیم به خود بپردازیم اما پرداختنی به دور از افراط و تفریط؛ در پرداختن به خود باید بتوانیم همه نیازهای مادی، معنوی، اجتماعی و حتی تفریحی خود را در نظر گرفته و با رعایت اعتدال تأمین کنیم. این گونه زیستن و خودشناسی کردن با توجه به عصری …

Read More »

بخشش و گذشت، مقایسه کردن 06-10-97

بسم ا… الرحمن الرحیم شب و روز و لحظه به لحظه هر فصلی از سال، سرشار از زیبایی است، فصل ها مکمل یکدیگرند. سلیقه افراد در دوستی و انرژی گرفتن از فصول با یکدیگر متفاوت است. زمستان پرنعمت ترین فصل خداست، هر چند ظاهری سرد و بی روح دارد. روزهای …

Read More »

شکستن خود و پرهیز از مقایسه با دیگری 13-10-97

بسم ا… الرحمن الرحیم توصیه بر گفتار و رفتار صحیح صرف نظر از دین و آئین انسان ها، خط مشی است برای رسیدن به سوی انسانیت اما متأسفانه انسان ها زمانی متنبه می شوند و عاقلانه تصمیم می گیرند که مرتکب خطا و اشتباه شده باشند. مطابق با فرمایش پیامبران …

Read More »