صفات قابل بهبود

قضاوت

بسم ا… الرحمن الرحیم سلامتی نعمتی بی بدیل و غیرقابل قیاس با سایر نعمات خداوند است. نعمتی که مادامی که آن را دارا هستیم از داشتنش غافلیم. در عصری زندگی می کنیم که بیماری و اقسام ویروس ها کره زمین را در احاطه خویش گرفتند و هر روز تعداد کثیری …

Read More »

غرور و منیت، جایگاه نماز، تغذیه جسم و تغذیه روح

بسم ا… الرحمن الرحیم بی تردید انتهای مسیر هر انسانی در هر نوعی از زندگی مرگ است. حضرت عیسی مسیح (ع) با وجود دم مسیحایی و همه عظمت و محبوبیتی كه دارا بودند، همانند سایر انسان ها در زمان تعیین شده، مسافر دیار باقی شدند. باور و یقین بنده ی …

Read More »

مراقبت از چشم و پرهیز از بدبینی

بسم ا… الرحمن الرحیم ایام، ایام امتحانات الهی است، ایام گذر از صعب العبورها، فراز و نشیب ها. امتحاناتی كه در پس گذر از آن ها، یك نوید و یك ره آورد بزرگ وجود دارد. آقا امیرالمومنین (ع) در اوج كرم و مهربانی، سخت گیری های خاصی را دارند تا …

Read More »

شك و تردید

بسم ا… الرحمن الرحیم عملی کردن توانایی های ما نشان دهنده ی بارور شدن امید درونمان است . حافظ امید و امیدواری ، ایمان و باور ماست و اگر کسی ایمان نداشته باشد ، توانایی حفظ امید را هم نخواهد داشت . اگر به لطف خدا بذر ایمان در سرزمین …

Read More »

غرور و منیت

بسم الله الرحمن الرحیم در راستای خودسازی و خودشناسی ، روح و توانایی های وجودی ما باید به قدری پرورش پیدا كند كه مشكلات ، شوری ها و تلخی به راحتی در دریاچه ی روح ما حل شود . انسان با توجه به نیروی فكر و اندیشه ، راهنمایی و …

Read More »

کبر، مدیریت رهرو در شرایط سخت، ارزش دعا 07-10-96

بسم ا… الرحمن الرحیم مرگ، بیماری و گرفتاری ها برای دیگران نیست و همه ی ما در بخش هایی از زندگی طعم آنان را خواهیم چشید اما این باور که گرفتاری ها و مشکلات تنها برای دیگران است باوری است اشتباه و کبری است روشن برخواست الهی. کبر در مقابل …

Read More »

اضطراب و تشویش

بسم الله الرحمن الرحیم  چرخه ی طبیعت می چرخد تا جانداران بسیاری برای حفظ بقای خویش از این چرخه بهره برده، زنده بمانند و زندگی کنند. در لابه لای این گردش و چرخش بی نظیر و منظم الهی، شیری برای حفظ بقای خویش و رفع گرسنگی از میان حیوانات جنگل، …

Read More »

پرهیز از بد گویی و بد زبانی

بسم ا… الرحمن الرحیم ماه محرم، ماه حزن و غم و اندوه آغاز شد. درس بندگی و رفع عیوب بندگی، کسب معرفت، درک معنای بندگی، شناخت مسوولیتها و الزام شناخت از خود و رعایت اصول بندگی و رهرویی، همگی در واقعه عظیم حرکت کربلا به وضوع، به عینه و به عمل …

Read More »

پرهیز از ریا و ریاکاری 05-10-98

بسم ا… الرحمن الرحیم به لطف خدا مسلمان هستیم و بهتر از آن شیعه و رهرو مولا و خاندان والا مقامش هستیم اما با همه این لطف و نعمتی که دارا هستیم گاهی غفلت می کنیم و در نام بردن و توسل جستن به سایر امامان و امام زادگان قصور …

Read More »

علم و آگاهی، کبر، ریا 98/11/17

بسم ا… الرحمن الرحیم مومنان حقیقی آنانی هستند که پس از مرگ تنها در پی معشوق و معبود خویش هستند و از آنچه نعمت در بهشت برین الهیست سیرند و فقط و فقط خواستار رسیدن به اصل و منبع همه آفریده و قدرت ها هستند. در کسب علم دقت کنیم، …

Read More »