شناخت خوشبختی

خوشبختی و بدبختی 95.05.28

بسم ا… الرحمن الرحیم خوشبخت بودن یک مفهوم عامه است و ارتباط مستقیمی به دیدگاه و نظر افراد دارد. خوشبختی ممکن است بر اساس خواسته ها و سلایق نفسانی افراد متفاوت باشد. به طور مثال: امکان دارد به دست آوردن چیزی در فردی حس خوشبختی را ایجاد کند، در حالی …

Read More »

راز خوشبختی 02-05-99

بسم ا… الرحمن الرحیم بسیار از عظمت خانم حضرت زهرا (س) سخن به میان آوردیم و بسیار عشق الهی را نسبت به ایشان و عشق وصف ناپذیر ایشان به قدرت لایزال الهی را توصیف کردیم. بارها گفتیم تنها دلیل پذیرش توبه حضرت آدم نام مبارک حضرت زهرا (س) بود و …

Read More »