ساختن خانه دل

ساختن خانه ی دل

بسم ا… الرحمن الرحیم حرکت در هر مسیری و هر راهی نیاز به گام اول یعنی شروع دارد . نیت که یکی از ارکان نماز و بخش مهم نماز ما را تشکیل می دهد ، خود ، گام اول برای ادای نماز است. نیت کردن یعنی پذیرفتن مسولیتی است که …

Read More »
Translate »