درس هایی از مشق عشق

پرهیز از حرص و طمع – شنیدن و نشنیدن

بسم ا… الرحمن الرحیم بازنگری در فرازهای مشق عشق علاوه بر این كه یادآور بسیاری از مطالب در ذهن ماست باعث شده تا میزان اعتماد به نفس در افراد ارائه دهنده این مطالب بالا رفته و توانایی بیشتر در افراد متجلی شود. متأسفانه انسان های زیادی هستند كه علیرغم علم …

Read More »

اهمیت مشق عشق 96.04.15

بسم ا… الرحمن الرحیم  مشق عشق هر جلسه، انوار و اعجازی است از آن چه تاکنون در احادیث، روایات و آیات الهی خواندیم. انوار و اعجازی که علوم اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی و ادبیات را در بر گرفته و با حکمت های عملی درآمیخته است. مشق عشق ثروت و سرمایه …

Read More »

خدا دوست ندارد

بسم ا… الرحمن الرحیم مواردی که خدا دوست ندارد از قبیل : دروغ غیبت و بدگویی/ شنیدن غیبت غرور و منیت : خود برتر بینی و خود بزرگ بینی و خودستایی / مقام پرستی خسیس بودن در مال / خسیس بودن در علم و دانش عاق والدین (در زمان حیات …

Read More »

خدا دوست دارد

بسم ا… الرحمن الرحیم باید در هفته اعمال خود را مورد بررسی قرار داد تا ببینیم تا چه مقدار به مسائلی که باید رعایت کنیم توجه می کنیم : 1. هر روزم بهتر از دیروز 2.  حفظ عفت و پاكدامنی 3. مهرورزی نسبت به بندگان خدا 4. ترس از گناه …

Read More »

مروری بر مشق عشق

« بسم الله الرحمن الرحیم » همه ی انسان ها با هر پیشه ، شغل و حرفه ای که زندگی و فعالیتی را آغاز می کنند خواستار این هستند تا به ازای آنچه از داشته ها و تجربیات در اختیار دیگران قرار می دهند و یا زحمت و تلاشی که برای …

Read More »