خانواده معنوی

ارزش خانواده

بسم ا… الرحمن الرحیم خانم حضرت زینب (س) اسوه و نماد كاملی از خانواده داری و عضو خانواده بودن را در ذهن هر انسانی تداعی می كنند. بركت خانواده معنوی بسیاری از خصوصیات رفتاری و تضادها را كم رنگ می كند تا جمعی شكل بگیرد كه در جهت رسیدن به …

Read More »

تربیت خانواده معنوی

بسم ا… الرحمن الرحیم مرور كردن روزهای گذشته رهرویمان می تواند ما را از میزان مسوولیت پذیریمان در خانواده داری و عضو خانواده بودن آگاه كند؟ می توانیم بررسی كنیم كه آیا اشكالات رهرویی ما به سبب عدم شناخت ماست و یا به سبب عملی نكردن درست مسوولیت ها و …

Read More »

خانواده معنوی

بسم ا… الرحمن الرحیم سال ها تجربه ثابت كرده است بهترین و پرثمرترین لحظات برای خانواده معنوی ما زمانی بوده است كه كار و عملی با یكپارچگی و عشق صورت پذیرفته و هدفی معین با همبستگی بین اعضا دنبال شده است. خانواده یعنی بی تفاوت نبودن، یعنی بی مسوولیت نبودن. خانواده …

Read More »