اندیشه

بکارگیری فکر و اندیشه، قرارگیری در مسیر رضای الهی

بسم ا… الرحمن الرحیم به عنوان بنده ای که انتخاب کردیم تا بندگی کنیم و راه مولا را پیش برویم نباید کاهل نمازی کنیم. چگونه می توان کاهل نماز بود و نام مولایی را برد که برای نشان دادن اهمیت نماز سحرگاه نوزده ماه رمضان به محراب شهادت رفتند. حقیقت …

Read More »

بکارگیری مغز و اندیشه

بسم ا… الرحمن الرحیم کوروش به عنوان پادشاهی مقتدر، خوش نام و صاحب امپراطوری در مقابل دختر زیبایی که ادعای عاشقی بر او را می کرد سنگ محکی برگزید و عشق دختر زیبا را این چنین محک زد. زیبایی تو و عشق تو فقط و فقط در حد برادر من …

Read More »

تعمیر و تعویض در اندیشه

بسم ا… الرحمن الرحیم دقت و توجه در برگزاری هر جلسه ی پنجشنبه به روشنی بیانگر انجام و اجرای اعمالی است که سبب به کار انداختن هر دو نیمکره مغز و بهره گیری از هر دو نیمکره است. نظم، مدیریت، سخنرانی، آهنگ و موسیقی ای که در هر جلسه وجود …

Read More »