ادعیه

اعمال شرف شمس

بسم ا… الرحمن الرحیم اعمال شب نوزدهم فروردین : دو ركعت نماز حاجت و آیه 29 و 30 سوره مباركه فاطر خوانده شود . هر قدر تعداد بیشتری آیات شریفه خوانده شود بهتر است . اعمال روز نوزدهم فروردین جهت تجدید رمز شرف شمس: دو ركعت نماز هدیه به معصومین …

Read More »

آیات 10 قاف قرآنی

سلطانی وزیرش را بسیار دشمن میداشت و قصد کشتن او را میکرد و به ماموران امر کرده بود هرگاه من اشاره کردم او را بکشید ولی هروقت وزیر را میدید خداوند بغض را به محبت تبدیل میکرد ، بر اینحال بودند تا روزی در جایی خلوت سلطان به اوگفت که …

Read More »

حرز حضرت زهرا س

بسم ا… الرحمن الرحیم حرز حضرت زهرا س برای برطرف شدن تب بسیار سودمند است . وضو گرفته و دست راست را بر پیشانی گذاشته و دعای زیر را با حضور قلب بخوانید . بسم ا… الرحمن الرحیم بسم ا… النور . بسم ا… نور النور . بسم ا… نور …

Read More »

استخاره

بسم ا… الرحمن الرحیم یک بار سوره ی حمد و 3 بار سوره ی توحید خوانده شود . نیت کرده و قرآن را باز می نماییم و هفت بار ورق می زنیم . صفحاتی که پس از هفت بار ورق زدن آمده را باز کرده و به صفحه سمت راستی …

Read More »

دعای نادعلی کبیر

بِسمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحیم.  نادِ عَلیاً مَظهَرَالعَجائِب تَجِدهُ عَوَناً لَکَ فِی النَوّائِب لی اِلیَ اللهِ حاجَتی وَعَلَیهِ مُعَوَّلی کُلَّما اَمَرتَهُ وَرَمَیتَ مُنقَضی فی ظِللّ اللهِ وَیُضِلل اللهُ لی اَدعُوکَ کُلَّ هَمٍ وَغَمًّ سَیَنجَلی بِعَظَمَتِکَ یا اللهُ بِنُبُوَّتِکَ یامُحَمَّدَ بِوَلایَتِکَ یاعَلِیُّ یاعَلِیُّ یاعَلِیُّ اَدرِکنی بِحقِّ لُطفِکَ الخَفیَّ اللهِ اَکبَرُاَنامِن شَرِّ اَعدائکَ بَریءٌ اللهُ صَمَدی مِن عِندِکَ مَدَی وَعَلَیکَ مُعتَمِدی بِحقِّ إِیاکَ نَعبُدُ وَ إِیاکَ نَستَعینُ یااَبالغَیثِ اَغِثنی یااَبَاالَحَسَنَین اَدرِکنی یاسَیفَ اللهُ اَدرِکنی یابابَ اللهِ اَدرِکنی یاحُجَّهَ اللهِ اَدرِکنی یا …

Read More »